Are Eriksen har hatt ansvar kulvertsaken for Oslo Elveforum og Alnaelvas Venner. Foto: Oslo Elveforum

Are Eriksen har hatt ansvar kulvertsaken for Oslo Elveforum og Alnaelvas Venner. Foto: Oslo Elveforum

Varslet om feil høyde på Follobane-kulvert for tre og et halvt år siden

Helt siden sommeren 2018 har Oslo Elveforum og Alnaelvas Venner påpekt overfor Oslo kommune at betongkulverten for Follobanen og Østfoldbanen er bygget for høyt. Først i januar i år varslet Plan- og bygningsetaten Bane Nor om mulig ulovlighet.