Høydeavvikene på betongkulverten ved Oslo S varierte ifølge Plan- og bygningsetaten fra 0,7 meter til 1,5 meter fra det som lå inne i godkjent teknisk plan. Nå har Plan- og bygningsetaten gitt dispensasjon for avviket. Foto: Trond Joelson
Høydeavvikene på betongkulverten ved Oslo S varierte ifølge Plan- og bygningsetaten fra 0,7 meter til 1,5 meter fra det som lå inne i godkjent teknisk plan. Nå har Plan- og bygningsetaten gitt dispensasjon for avviket. Foto: Trond Joelson

Follobane-kulverten ble bygd for høy – nå har kommunen konkludert

– Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, skriver Plan- og bygningsetaten om Follobanekulvereten som ble bygget høyere enn godkjente planer.