Landslinjen ved Solør vidergående skole i Våler kommune, er blant de som nå kan ta i bruk en splitter ny Bell-dumper i undervisningen.

Landslinjen ved Solør vidergående skole i Våler kommune, er blant de som nå kan ta i bruk en splitter ny Bell-dumper i undervisningen.

Foto: Nasta.

Nasta leverer seks Bell-dumpere til undervisning

Bygg og anleggsteknikk-landslinjene gikk i 2022 ut med et offentlig nasjonalt anbud for å erstatte deres leddstyrte dumpere. Nasta vant anbudet og skal i løpet av 2023 levere ut seks Bell leddstyrte dumpere.

Det opplyser Nasta i en pressemelding.

Landslinjene er fordelt mellom seks skoler som ligger i Blakstad, Kirkenes, Fauske, Os, Øksnevad og Solør. I 2022 gikk landslinjene ut med et offentlig nasjonalt anbud for å supplere deres eksisterende leddstyrte dumpere.

Nasta vant anbudet og skal i løpet av 2023 levere seks Bell leddstyrte dumpere av modelltypen B20E. Samtlige med 6x6-konfigurasjon. Maskinene kommer i tillegg til Bell B25E som skolene har fra før av. Også levert av Nasta ved forrige anbudsrunde, opplyser Nasta.

– Bell B20E mener jeg er en svært egnet ledd-dumper i opplæringsøyemed, da det er den minste 6x6-ledd-dumperen, men er fortsatt lik å kjøre som sine større «søsken». Da lærer man å kjøre stor ledd-dumper, men trenger ikke stort utstyr for å laste den, og den tar mindre plass. Vi setter stor pris på at skolene har Bell-dumpere i undervisningen, sier produktsjef Ole Kristian Skauan i Nasta.

Produktsjef Ole Kristian Skauan i Nasta.
Produktsjef Ole Kristian Skauan i Nasta.Foto: Nasta

Felles for de seks maskinene er at de vil gå på såkalte uteprosjekter og øvingsområder, gjerne sammen med knuseverk, i opplæring av anleggsmaskinførere.

Samtlige av dumperne er utstyrt med lys på taket som indikerer om fører har på seg sikkerhetsbelte, eller ei. Dette som en del av skolenes fokus på HMS og riktig opplæring, skriver Nasta i meldingen.