Trondheim kommune har skaffet seg en del erfaring med utslippsfrie løsninger på byggeplass, blant annet ved Nidarvollprosjektene (bildet). Kommunen hadde et mål om at alle bygg- og anleggsplasser skulle være utslippfrie i 2023, det klarte de ikke.

Trondheim kommune har skaffet seg en del erfaring med utslippsfrie løsninger på byggeplass, blant annet ved Nidarvollprosjektene (bildet). Kommunen hadde et mål om at alle bygg- og anleggsplasser skulle være utslippfrie i 2023, det klarte de ikke.

Foto: Trondheim kommune.

Kommune klarte ikke målet om utslippsfrie byggeplasser: – Tilgangen på maskiner er begrenset

Mot slutten av fjoråret ble det klart at Trondheim kommune ikke klarer målsettingen om at alle bygg- og anleggsplasser skal være utslippsfrie i 2023. Kommunen hevder mangel på el-maskiner er en av hovedårsakene til at de måtte flytte miljømålet til 2025.