September var en god måned for byggevareprodusentene. Her fra Icopals produksjonslinje. Illustrasjonsfoto.

Nær tangering av «all-time-high» for byggevare-produsentene

Sammenlignet med 2014 – viser september 2015 en marginal nedgang på 0,4 prosent (- 2,5 prosent korrigert for prisstigning) for innenlandsk salg av byggevarer fra produsenter.

September og oktober er de to sterkeste salgsmånedene for produsentene, og september i 2014 var «all-time-high».

– At vi nesten når opp til dette nivået vil vi si er sterkt, skriver Byggevareindustrien i en pressemelding.

Det var likt antall salgsdager som i 2014 (22). Pr. september ligger industrien nå akkumulert litt over 2014 nivået – opp 1,4 prosent (-0,7 prosent korrigert for prisstigning).

3. kvartal 2015 isolert sett (diagram nedenfor) er også på tilnærmet samme nivå som i 2014.

Signalene i markedet er at oktober vil ende på samme nivå som i 2014.

- Med det markedet vi ser på kort sikt – er forventingene at vi ved utgangen av 2015 ender samlet sett noe opp ift. 2014, melder Byggevareindustrien.