Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (til venstre) og statssekretær Per-Willy Amundsen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Nå skal han forenkle rehab-reglene

Ombygging og rehabilitering blir Sanners nye effektiviseringsprosjekt.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner tok mandag imot representanter fra byggenæringen for å se hvor skoen trykker mest før han går løs på regelverket for rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg i Norge.

– Dette markerer oppstarten på et viktig arbeid. Det ligger mye potensial i eksisterende bebyggelse, og det er problematisk hvis det skal være slik at forskriftene fører til mindre lønnsomhet og mindre kvalitet i denne bygningsmassen, sier Sanner til Byggeindustrien etter møtet.

I disse dager TEK17 ute på høring, og i de nye tekniske forskriftene ligger en god del forenkling av prosessene for nye bygg. Innspillene til Sanner under møtet mandag var klare på at man også trenger egne forskrifter for ombygging og rehab.

Endre fokus

En av representantene for den norske byggenæringen under Sanners innspillsmøte var konserndirektør for bygg i AF Gruppen, Henning Olsen. Han er ikke i tvil om at endringer trengs for reglene rundt eksisterende bebyggelse.

Konserndirektør bygg i AF Gruppen, Henning Olsen.

– Vi opplever i dag at regelverket påvirker både sluttproduktet og sluttkostnadene i negativ retning, sa Olsen da han møtte statsråden.

Konserndirektøren trakk frem konkrete råd og ønsker fra entreprenørkonsernet, blant annet mer samspilte myndigheter og tydeligere ansvar hos det offentlige. Olsen foreslo også en kategoriinndeling av hovedombygginger og en overgang til å fokusere på tilført energi i stedet for varmetap i rehabiliteringsprosjekter.

– Vi trenger en egen rehab-TEK, slo administrerende direktør Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom fast under møtet.

Gode poeng

Askjer tror mange byggherrer unngår å gjøre enkle grep i den eksisterende bygningsmassen for å unngå å måtte forholde seg til forskrifter som er utformet for nybygg. Norsk Eiendom-direktøren anbefaler et poengsystem hvor eiendomsbesitteren selv kan fokusere på det som gir størst kost/nytte-verdi.

Sanner har også tidligere fokusert på å involvere bransjen i det arbeidet han og departementet har lagt ned i å forenkle byggetekniske krav, og det er en modell han vil fortsette å følge.

– Det har fungert veldig godt. Jeg opplever at vi har fått gode og konkrete innspill fra bransjen tidligere, og vi vil fortsette dialogen i det videre forenklingsarbeidet, sier statsråden.