Statssekretær Tore Vamraak i Finansdepartementet (fra venstre), finansminister Siv Jensen, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og statssekretær Per Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.Byrådsleder Raymond Johansen (til venstre) og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.Veidekke-konsernsjef Arne Giske.OBOS-konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj (til venstre) og byrådsleder Raymond Johansen.Aadministrerende direktør i Boligprodusentenes forening, Per Jæger (til venstre) og OBOS-konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Regjeringen ser på boligtiltak

Finansminister Siv Jensen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner tok imot bransjens boligråd, og vil nå vurdere tiltak for å få ned prisveksten.

Statsrådene arrangerte mandag et møte om utviklingen i boligmarkedet og husholdningenes gjeld hos Finansdepartementet.

En rekke sentrale aktører i både politikk og boligutbygging kom med sine innspill.

– Møtet har vært veldig nyttig. Vi har fått høre fra kredittsiden, fra analytikere, fra utbyggere og fra Oslo kommune. For meg som finansminister er det viktig å høre fra ulike miljøer for å få best mulig forståelse av hva det er som driver utviklingen i boligmarkedet, uttalte finansminister Siv Jensen (Frp).

Statsråden uttrykker bekymring for dagens boligmarked i store deler av landet. Det siste året har boligprisene steget med 12 prosent på landsbasis, og med over 20 prosent i Oslo.

– Innspillene som er kommet på møtet vil være nyttige i det videre arbeidet med boliglånsforkriften. Regjeringen vil fatte sin beslutning i god tid før nyttår, sa finansministeren.

Voksen oppgave

To av aktørene som uttalte seg under mandagens møte var OBOS-konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj og administrerende direktør i Boligprodusentenes forening, Per Jæger.

Aadministrerende direktør i Boligprodusentenes forening, Per Jæger (til venstre) og OBOS-konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

– Vi ble i hvert fall hørt i dag. Hva statsrådene tar med seg fra møtet, gjenstår ennå å se, sier Siraj til Byggeindustrien.

Et viktig råd fra OBOS-sjefen til politikerne var å ikke rokke ved vanlige boligkjøperes finansiering i kampen for å få ned prisene, noe Boligprodusentene-direktør Per Jæger sier seg enig i.

– Det er snakk om mange forskjellige marked her, og ulike markeder har ulike behov. Regjeringen må være forsiktige med tiltak rettet mot boligkjøperne, sier han.

De to har tro på at politikerne kan tilrettelegge for et bedre boligmarked.

– Jeg tror sittende regjering er oppgaven voksen, og jeg forutsetter også at Raymond Johansen klarer å gjøre det han har lovet å gjøre i Oslo. Fasiten får vi ved neste valg, sier Siraj.

Enklere å bygge

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) forteller selv til Bygeindustrien at han er godt fornøyd med hva Oslo kommune allerede har fått til siden kommunevalget i 2015.

– Vi er virkelig i gang. Ved utgangen av oktober 2016 er det igangsatt 3.800 nye boliger i Oslo, og vi styrker saksbehandlingskapasiteten i plan- og bygningsetaten, sier han.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) fikk også skryt fra utbyggerne for det arbeidet han har gjort for å forenkle boligbyggingen i Norge.

– Vi må gjøre det raskere og rimeligere å bygge, slik at flere kan oppnå boligdrømmen uten å ta på seg større lån enn de kan bære. Vi har gjennomført store forenklinger i regelverket, kortet ned tidsfrister og strammet inn innsigelsene. Nå ser vi at boligmarkedet svarer med rekordhøy igangsetting av nye boliger, det er svært gledelig. Vi er godt i gang med å gjøre det raskere og rimeligere å bygge, men vi er ikke i mål, sier Sanner.

Markedet, ikke kostnadene

Bygg21-styremedlem og konsernsjef i Veidekke, Arne Giske, kom også med sine innspill til politikerne om hvor vidt byggebransjen selv er med på å drive opp boligprisene.

Giske er tydelig på at det er boligmarkedet, og ikke kostnadsnivået til utbyggerne, som ligger bak de høye boligprisene.

– Til tross for mange nye tekniske krav, har byggekostnadene økt svært lite de siste årene. Dette viser både nasjonale indekser og våre egne tall. Kostnadsutviklingen har blitt holdt flat ved hjelp av en produktivitetsøkning blant utbyggerne. Vi har blitt flinkere til å bygge, vi har fått verdi ut av bedre prosesser som involverende planlegging og utnyttelse av digitale verktøy, sier han.

– Det er dermed ikke kostnadene som driver opp prisene, men markedet. Det er i dag lite ferdigstilte boliger, lav rente og få alternative investeringsmuligheter. Da er boliger også et investeringsobjekt som driver prisene opp, og det igjen driver opp tomteprisene. Vårt råd til ministrene er at de må være forsiktige med å røre ved etterspørselssiden. Det er på tilbudssiden vi må få gjort noe slik at det legges til rette for å bygge mer, slår han fast.