Nå kommer endelig E18 Vestkorridoren

Arbeiderpartiet har nok gått flere runder før de landet i spørsmålet om å støtte utbyggingen av den mye omtalte E18 Vestkorridoren. Heldigvis skar de nå gjennom og sa ja til denne viktige pakken for hovedstadsregionen. Dermed ligger det aller meste nå klart for utbyggingen av veien vest for Oslo.

Men utbyggingen hadde en kostnad for partiet - valget med å sikre en lånegaranti falt ikke i god jord hos samarbeidspartnerne MDG og SV – som også på forhånd varslet at et ja til E18 ville bety at fylkesrådssamarbeidet i Viken ville slå sprekker. Ap valgte veien på bekostning av samarbeidet med MDG og SV. For videreutviklingen av regionen var dette et godt valg – og veien ligger dermed klar for det som er den største infrastruktursatsingen i regionen på lang tid. Hvordan dette vil påvirke samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og MDG og SV er mer usikkert, men det vil nok kunne slå noen sprekker i samarbeidet mellom partiene, også andre steder i landet.

Utbyggingen av vestkorridoren har vært planlagt og arbeidet med i årtier. I Statens vegvesen har prosjektorganisasjonen sittet klar og ventet på det endelige grønne lyset. Nå er beslutningen fattet i fylkesrådet og i prinsippet ligger da alt klart for å sette i gang. Det gjenstår ennå et formelt vedtak i fylkestinget i september, og med denne formaliteten i boks står etaten klar til å kjøre på videre. Den første kontrakten er allerede ute i markedet, og gjelder forberedende arbeider rundt utbyggingen. Denne kontrakten har tilbudsfrist 2. september.

Dette er som kjent en gigantutbygging som samlet innebærer en investering på mange milliarder kroner. Det blir en stor oppgave å bygge ut strekningen, og vil tilføre byggenæringen mange spennende oppgaver i lang tid fremover. Dette vil selvsagt bety et løft for de mange tusen bilistene som er avhengige av denne veien, men det er viktig å huske på at dette ikke minst også er et kjempestort kollektivtiltak som vil komme innbyggerne i Oslo og Viken til gode. Det blir snakket mye om dette som en motorvei – men dette er definitivt også en strekning som vil kunne gi en bedre kollektiv trafikkflyt.

I dette bildet er det også viktig å huske på totalpakken utbyggingen av E18 innebærer. I vedtaket som ble gjort i fylkesrådet mandag, inngår også en finansiell sikkerhet rundt utbyggingen av Fornebubanen og en ny kollektivterminal på Lysaker. Uten beslutningen om å bygge ut E18 var det en reell fare for at også disse storsatsingene hadde blitt stoppet opp. Samferdselsminister Knut Arild Hareide har vært klinkende klar på at den statlige garantien har vært avhengig av at E18 skulle være med i helheten – uten Vestkorridoren ingen statlige penger.

Nå har man altså endelig landet denne langvarige saken som har ligget som en verkebyll på infrastruktursamarbeidet mellom Oslo, Viken og staten – og som er så viktig for utviklingen av hele regionen. Ap valgte å prioritere bygging av viktig infrastruktur på bekostning av å bygge videre på samarbeidet med MDG og SV. For utviklingen av hovedstadsområdet var dette et fornuftig valg.