Olav Line og Katharina Bramslev ved signeringen av tilslutningen.

Mustad Eiendom tilslutter seg Eiendomssektorens veikart mot 2050

Mustad Eiendom er 20. selskap som tilslutter seg 10 strakstiltak i Eiendomssektorens veikart mot 2050. 

- Vi er utålmodige med å realisere visjonen for 2050 og ser ingen grunn til å vente med å komme i gang med å gjøre det vi allerede nå vet er riktige grep, sier Olav Line, adm. dir. i Mustad Eiendom. 

- Vi skal i gang med en stor utvikling av området mellom Lilleaker og Lysaker og har høye miljøambisjoner for dette. Det er derfor selvsagt for oss å tilslutte oss de 10 strakstiltakene, som er en nødvendig begynnelse og som gir en viktig signaleffekt til samfunnet om at mange utbyggere ønsker å ta del i det grønne skiftet, sier Line.

- Vi er nå i gang med oppfølging av de første som tilsluttet seg for nøyaktig ett år siden for å høre om deres erfaringer og bistå med hjelp hvis det "lugger" med enkelte av tiltakene, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev. 

- Målet er at alle medlemmer skal signere og sammen jobbe for å nå visjonen om klimanøytralitet, full sirkulær økonomi og null utslipp av miljøgifter.