Foto: PNG Tourism Promotion Authority

Multiconsult vant kontrakt i Papua Ny-Guinea

Multiconsult UK har inngått en avtale for levering av transaksjonsrådgivningstjenester til vannkraftprosjektet Naoro Brown i Papua New Guinea.

Det skriver Multiconsult i enpressemeldingpå sine nettsider.

– Tildelingen viser at Multiconsult har en sterk posisjon i det internasjonale vannkraftmarkedet og at vi har med oss gode samarbeidspartnere. Med økende markedsmuligheter over hele Asia er dette oppdraget et viktig springbrett i å ytterligere etablere Multiconsult som en ledende leverandør av transaksjonsrådgivning i hele regionen, uttaler Multiconsult-direktør Christian Nørgaard Madsen i pressemeldingen. 

Kontrakten innebærer, ifølge meldingen, teknisk prosjektering og miljøinnspill til en prosjektutviklingsavtale, økonomisk modellering og juridisk strukturering, utarbeidelse av avtaler og hjelp med anbudsprosessen. Oppdragets juridiske tjenester vil bli gitt av to advokatfirmaer, King & Spalding og Allens. Prosjektet er ventet fullført i 2017, skriver Multiconsult.
Naoro Brown er et av flere foreslåtte vannkraftprosjekter i Papua Ny-Guinea. Installert kapasitet blir 80 megawatt.

– Papua Ny-Guinea har omfattende vannkraftressurser, men lite utbygd kapasitet. Rundt 90% av befolkningen har ikke tilgang til elektrisitet. Bærekraftig utvikling av vannkraftressurser kan gi et betydelig bidrag til sosial og økonomisk utvikling i landet, sier daglig leder Knut Erling Norén i Multiconsult UK.