Illustrasjonsfoto: SINTEF Byggforsk

Nytt EU-nettverk: Miljøvennlige energiløsninger i det bygde miljøet

Er du interessert i miljøvennlige energiløsninger i det bygde miljøet? Nå kan du delta i et nytt EU-nettverk med mål om økt europeisk samarbeid og nye prosjekter.

For å bidra til økt mobilisering og deltakelse fra norsk side i Horisont 2020, støtter forskningsrådet etablering og drift av flere EU-nettverk. Et nytt EU-nettverk med fokus på miljøvennlige energiløsninger i det bygde miljøet ble etablert februar 2016, melder SINTEF Byggforsk i en pressemelding.

Gjennom nettverket vil samarbeidet mellom norske nøkkelaktører på området forsterkes. Samarbeidet vil fokusere på felles mål om økt samarbeid med ledende europeiske aktører samt økt deltakelse i Horisont 2020.

Vil bli en møteplass

Fokusområdet "Miljøvennlige energiløsninger i det bygde miljøet" ser på samspillet mellom energieffektive bygg, lokal fornybar elektrisitetsproduksjon, miljøvennlige varme- og kjøleløsninger samt smarte styringssystemer – både i selve bygget og i byggets nærområde. Nettverket vil bli en møteplass for å dele samt videreutvikle kunnskap.

Interesser og muligheter inn mot Horisont 2020 vil identifiseres, og den internasjonale kontaktflaten mot Europa vil økes gjennom deltakelse i relevante Horisont 2020-møter. Gjennom prosjektet vil nettverkets kompetanse sammenkobles og markedsføres, og slik bidra til at medlemmene er attraktive som partnere i gode konsortier som planlegger søknader til Horisont 2020-utlysninger.

SINTEF Byggforsk leder nettverket, og per februar 2016 deltar Omsorgsbygg Oslo KF, Undervisningsbygg Oslo KF, Boligbygg Oslo KF, Statsbygg, Snøhetta, Caverion, GK, Multiconsult, Skanska og NTNU.

Ønsker du å delta i nettverket?

EU-nettverket består av aktører med et engasjement innen miljøvennlige energiløsninger i det bygde miljøet. Enkelte av disse aktørene er allerede engasjert i norske eller europeiske forskningsprosjekter og/eller FME-senteret ZEB, mens andre aktører ikke har slik erfaring. Nettverket vil bidra til at aktørene øker sin deltakelse på energiområdet i Horisont 2020. Deltakelsen er gratis.

Oppstartsmøtet for EU-nettverket er 14. mars.