Vannkraftverket Bugoye i Vest-Uganda, som ble designet og bygget under oppsyn av Multiconsult. Foto: Morten Svelle

Norsk ekspertise har bedret Ugandas energisektor

Norge har spilt en sentral rolle i utviklingen av Ugandas energisektor og Multiconsult har nå skrevet rapporten «Uganda og Norge: 25 år med energisamarbeid».

På oppdrag fra Norad har Multiconsult skrevet historien om Uganda og Norge: 25 år med energisamarbeid. Gjennom harde fakta og gode anekdoter forteller rapporten historien om hvordan Norge har bistått Uganda i utvikling av landets energisektor, skriver Multiconsult i en pressemelding.
Kraftmarkedet i Uganda mer attraktivt
Siden 90-tallet har Uganda femdoblet sin årlige kraftproduksjon og økt tilgangen til elektrisitet fra 5 til 15 prosent av befolkningen.
- Selv om det fremdeles er en vei å gå, så har fremgangen gjort det ugandiske kraftmarkedet mer attraktivt. I dag bygger en rekke private investorer kraftverk i landet. Norge og andre utviklingspartnere bistår myndighetene i å tilrettelegge for dette, blant annet gjennom forsterkning og utvidelse av det nasjonale strømnettet. Samtidig satses det tungt på utdanning, innovasjon og entreprenørskap innen fornybar energi, sier Christopher Ruud, rådgiver innen fornybar energi i Multiconsult.
Bistår med etablering, utvikling og forsterking av energisektoren
Multiconsult har spilt en sentral rolle i utviklingen av Ugandas energisektor, og gjør det fortsatt. Siden midten av 90-tallet har selskapets rådgivere bistått ugandiske myndigheter med blant annet i) etablering av et moderne regulatorisk rammeverk for kraftsektoren, ii) utvikling av små og store vannkraftverk og iii) forsterkning av det nasjonale kraftnettet.
- Newplan, Multiconsults lokale datterselskap, har vært viktig for å oppnå vår sterke posisjon som leverandør av rådgivningstjenester i Uganda. I dag er Multiconsults tilstedeværelse i Uganda spesielt knyttet til ledelsen av programmet GET FiT Uganda, forklarer Ruud.
GET FiT Uganda er et utviklingsprogram som finansieres av Storbritannia, Tyskland, EU og Norge. Det yter finansiell og teknisk støtte til utvikling av 15-20 kraftverk basert på vann, sol og biomasse. Gjennom Multiconsults rolle som «Implementation Consultant» bistår selskapet både myndigheter, givere og prosjektutviklere med rådgivning i tekniske, regulatoriske og finansielle spørsmål.
Les hele rapporten om energisamarbeidet her.