Energianalytiker Linn Silje Undem i Multiconsult har vært i Etiopia med Ingeniører uten grenser. Foto: Multiconsult

Vil bekjempe fattigdom med fornybar energi

Linn Silje Undem i Multiconsult har reist til Etiopia gjennom Ingeniører Uten Grenser (IUG). Målet var å se på hvordan fornybar energi kan implementeres i Utviklingsfondets femårige program for fattigdomsbekjempelse (CARD).

Det skriver Multiconsult i en pressemelding på sine nettsider.

Til tross for at Etiopia er et land med rik tilgang på energiressurser, har kun 20 prosent av befolkningen tilgang til elektrisitet. På landsbygda er tallet så lavt som rundt to prosent, heter det i meldingen.

– Den manglende tilgangen til en viktig samfunnsstruktur hindrer utvikling og vekst i landet. Samtidig bidrar biomasse, som brukes til matlaging og er deres tradisjonelle bruk av energi, til økt avskoging. Ineffektiv og gammel teknologi innen kokeovner medfører også økt utbredelse av luftveisrelaterte sykdommer, sier Linn Silje Undem, som jobber med energianalyse i Multiconsult.
Utviklingsfondet ønsket, ifølge pressemeldingen, en vurdering av hvordan ulike fornybare energiteknologier kan implementeres som ledd i klimatilpasningsdelen av CARD, samt fungere for innbyggere som ikke er tilknyttet til det nasjonale kraftnettet. Oppdraget til Multiconsult besto blant annet i å beskrive to til fire ulike løsninger med fordeler, utfordringer, restriksjoner og kostnader per husholdning, heter det i meldingen.

– Det var motiverende å bruke bakgrunnen min innen fornybar energi til å bidra til å gjøre en forskjell blant de som trenger det mest. I prosjektet så jeg på hvordan rentbrennende og mer effektive kokeovner kan erstatte den tradisjonelle varianten med åpen ild. Samtidig vurderte jeg ulike alternativer for hvordan innbyggerne kan få tilgang til blant annet lys, herunder solceller og biogass. Mine anbefalinger og konklusjoner vil bidra til å forbedre og danne grunnlag for hvordan Utviklingsfondet prioriterer sine ressurser i CARD-programmet fremover, sier Undem.