Jan Helge Golmen i Hjellnes Consult (fra venstre), Øyvind Holtedahl, konserndirektør for marked, strategi og innovasjon i Multiconsult og Terje Valebjørg, styreleder i Hjellnes Holding.

Multiconsult signerte for kjøp av Hjellnes Consult og Johs Holt

Multiconsult ASA har inngått en aksjekjøpsavtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i selskapene Hjellnes Consult AS og Johs Holt AS. Etter planen vil aksjekjøpet fullføres i løpet av september 2017.

Det skriver Multiconsult i en pressemelding mandag.

Selskapene signerte mandag 10. juli aksjekjøpsavtalen. Oppgjøret vil være en kombinasjon av kontanter og Multiconsult-aksjer. Gjennomføring er planlagt innen september 2017, heter det i pressemeldingen fra Multiconsult.

– Vi har fulgt Hjellnes Consult og Johs Holt tett gjennom mange år, og er imponert over hva selskapet, dets ledelse og ansatte har oppnådd. En kombinasjon av Hjellnes Consult, Johs Holt og Multiconsult er strategisk riktig og innebærer store muligheter for begge organisasjonene, sier Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult.

– Med 70 år siden oppstarten av Hjellnes Consult er tiden nå moden for å rigge seg til for videre vekst og utvikling i et marked som stadig endrer seg - både konkurranse- og markedsmessig. Dette oppnår vi ved å bli en del av Multiconsult, uttaler administrerende direktør Geir Knudsen og Gunnar Egset i henholdsvis Hjellnes Consult og Johs Holt.

Selskapene håper sammenslåingen lar dem øke sin tverrfaglige kapasitet og kompetanse innen kjernevirksomheten bygg og eiendom, samferdsel, samt vann og miljø. Multiconsult ønsker å utnytte dette til å ta nye markedsandeler og øke konkurransekraften innen selskapets strategiske satsninger innen urbanisme og helsebygg, i tråd med selskapets 3-2-1 GO-strategi frem mot 2020, skriver de i pressemeldingen.