F.v. Joachim Sävenlid, Pernilla Troberg, Roger Wennberg, Jonas Jonsson (VD i Iterio), Øyvind Holtedahl (konserndirektør i Multiconsult), Johan Wagenius og Gunilla Brogren.

Svenske Iterio AB blir del av Multiconsult-gruppen

Det svenske konsulentselskapet Iterio AB blir fra 7. mars en del av Multiconsult ASA.

- Oppkjøpet skal styrke Multiconsults posisjon og langsiktige satsing inn i det svenske markedet, heter det i en melding fra selskapet.

Iterio AB er konsulenter innen samfunnsplanlegging og -bygging, med blant annet Trafikverket og noen av Sveriges største kommuner som kunder.
- Vi er overbevist om at Multiconsult blir en trygg og god industriell eier. De er et av de sterkeste selskapene i sin bransje, med en lang og robust historie i Norge. Vi gleder oss nå til en felles fremtid inn mot det svenske markedet, der vi sammen skal videreutvikle Multiconsults skandinaviske satsing. Oppkjøpet gir Iterio økt finansiell styrke og langsiktig stabilitet. Samtidig får vi muligheten til å tilby et bredere tjenestetilbud ut mot våre kunder, sier Jonas Jonsson, administrerende direktør i Iterio AB. 

Fra før har Multiconsult-gruppen tilstedeværelse i Sverige gjennom LINK Arkitektur. Multiconsult er dermed på god vei i satsingen om å bli et skandinavisk konsern med et internasjonalt nedslagsfelt.
- Vi er stolte av å kunne ønske Iterio AB velkommen inn i Multiconsult-gruppen. Med sammenfallende verdisyn og bedriftskultur blir de en naturlig utvidelse av vår skandinaviske satsing. De har tung og verdifull kompetanse innenfor geoteknikk, miljø og trafikk og har opparbeidet seg en solid markedsposisjon som vi ser frem til å bygge videre, sier Øyvind Holtedahl, konserndirektør for marked, strategi og innovasjon i Multiconsult.

Iterio ble grunnlagt i 2011 og har i dag over 75 ansatte med kontorer i Stockholm, Gøteborg og Malmø.