IFEs reaktor på Kjeller. Foto: IFE / Espen Solli
IFEs reaktor på Kjeller. Foto: IFE / Espen Solli

Multiconsult planlegger Norges atomavviklingsprogram

Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND) har valgt Multiconsult Norge i et fellesforetak med Jacobs UK til å bistå med teknisk støtte i forbindelsen med avviklingen av Norges atomanlegg.

Det skriver Multiconsult i en pressemelding tirsdag.

NDD har tildelt rammeavtale til tre ulike kontraktsparter. Multiconsult og Jacobs er, ifølge pressemeldingen fra Multiconsult, rangert høyest av tilbyderne, og vil bli forespurt først når det tildeles arbeid innenfor kontrakten. Samlet verdi av rammeavtalene er anslått til mellom 750 og 900 millioner kroner, pluss en opsjon beregnet til 100 millioner kroner. Arbeidet vil starte umiddelbart og forventes å vare i en periode på seks år, heter det i meldingen.

– Vi er veldig fornøyde med å få mulighet til å bistå med grunnlaget for en sikker og effektiv opprydding som vil beskytte mennesker og miljø fra den radioaktive arven i Norge. Sammen med Jacobs ser vi frem til å samarbeide med alle involverte parter for å restaurere tomtearealer og forberede dem for fremtidig bærekraftig ombygging, sier konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult.

Oppdraget omfatter prosjektering og planlegging av nye anlegg og oppgradering av eksisterende kjernefysiske og ikke-nukleære anlegg, samt å støtte NND i arbeidet med all teknisk dokumentasjon, konsesjonssøknader og tillatelser, skriver Multiconsult.

I Norge har vi til sammen hatt fire atomreaktorer; tre på Kjeller og én i Halden. Alle er nå stengt. NND har i samarbeid med Institutt for Energiteknikk (IFE) startet arbeidet med å planlegge nedbygging av reaktorene og opprydding på områdene. Avvikling av anleggene omfatter å fjerne radioaktive kilder, demontere utstyr og systemer, rive strukturer og bygninger, samt å overføre radioaktivt materiale til et anlegg godkjent for lagring.

Det samlede programmet for å avvikle Halden- og Kjeller-reaktorene forventes å koste om lag 20 milliarder kroner og ta 20 til 25 år.