Sarpsfossen. Foto: Espen Franck-Nielsen
Sarpsfossen. Foto: Espen Franck-Nielsen

Multiconsult planlegger brualternativer over Glomma i Sarpsborg

Viken fylkeskommune har valgt Multiconsult som rådgiver for reguleringsplan og teknisk plan for fylkesveg 118 – Ny Sarpsbru.

Oppdraget omfatter kryssing av Glomma ved Sarpsfossen i Sarpsborg kommune, skriver Multiconsult i en pressemelding.

Prosjektet omhandler ulike bru og veiløsninger, samt ny vei og gang- og sykkelvei på hver side av brua. Det skal videre søkes å legge til rette for kollektivtransport og en kortere og mer effektive gang- og sykkelveiløsninger mellom områdene øst for Glomma og sentrum av Sarpsborg.

Prosjektet er utfordrende med nærhet til eksisterende jernbane, kraftverkproduksjon i Glomma og er lokalisert i et svært kulturminneverdig område.

- Vi er stolte over å bli tildelt et så teknisk og komplekst oppdrag. Det er utfordrende da det er mange interessenter involvert og mange hensyn å ta i vår prosjektering i forhold til valg av løsning. Videre er det krevende grunnforhold med kvikkleire i området. Oppgaven vil derfor kreve et bredt tverrfaglig samarbeid for å imøtekomme lokalsamfunnets forventninger, sier Tor Arne Melhus, markedssjef Mobilitet & Samferdsel i Multiconsult i meldingen.

Arbeidet starter i løpet av andre halvdel av 2022, og forventes ferdigstilt innen utgangen av 2023.