Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Moderat boligprisutvikling i juni

Korrigert for sesongvariasjoner sto boligprisene på stedet hvil i juni, en prisutvikling som var både ventet og normal.

Ser man bort fra de sesongjusterte tallene, sank boligprisene med 1 prosent forrige måned. Boligprisene er nå 1,5 prosent høyere enn for ett år siden.

– Etter en sterk oppgang i boligprisene så langt i år, var utviklingen i juni moderat med en nedgang i de nominelle prisene og en flat utvikling i de sesongkorrigerte prisene. Dette er en normal utvikling for måneden å være, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Hos Norges Eiendomsmeglerforbund er man glad for at prisutviklingen har normalisert seg, og mener alt ligger til rette for et mer balansert boligmarked til høsten.

– Aktivitetsnivået er høyt og både selgere og kjøpere har troen på markedet. Dermed har vi fått en styrket tilbudsside samtidig som det er tilstrekkelig med kjøpere i markedet. Med forventninger om en god tilbudsside og en viss renteøkning er det mest sannsynlig at prisutviklingen vil bremse opp utover høsten, og vi kan forvente et noe sunnere marked over tid, sier administrerende direktør Carl O. Geving.

Ventet prisvekst

På forhånd hadde analytikerne i DNB Markets ventet en oppgang på 0,5 prosent etter prisveksten justert for sesongvariasjoner på 1,1 prosent i mai. Seniorøkonom Knut A. Magnussen venter et mer balansert boligmarked i tiden framover ettersom befolkningsveksten er i ferd med å avta samtidig som det kommer mange nye boliger ut på markedet.

Også hos Nordea Markets ventet man en noe svakere prisvekst enn i mai, men spådde likevel en sesongjustert vekst på rundt 0,8 prosent.

– Vi tror boligmarkedet må snu ned skikkelig før Norges Bank begynner å tenke om igjen rundt den varslede renteøkningen. Det har vi ingen tro på at det gjør, selv om prisveksten trolig vil roe seg ned utover høsten, fastslår sjeføkonom Kjetil Olsen.

Den norske sentralbanken har i lengre tid varslet en heving av styringsrenta på rentemøtet i september.

– Det var en kraftig prisoppgang i mai. At denne oppgangen ikke fortsatte i juni, er vi ikke bekymret for. At vi nå ser en utflating, er i tråd med våre prognoser. Vi tror på relativt stabile boligpriser ut året, sier John Sætre, leder for personmarkedet i Nordea Norge og forbrukerøkonom Elin Reitan.

– God balanse

Det ble lagt ut 11.119 boliger for salg i juni, 2,1 prosent flere enn i samme måned i fjor. Likevel blir mange boliger solgt.

Det tok i gjennomsnitt 38 dager å selge en bolig i juni, seks dager mer enn i samme måned i fjor. Samtidig har omsetningstiden gått betydelig ned i Oslo, Bergen og Trondheim siden nyttår. I Oslo tok det i snitt 21 dager å selge en bolig i juni, mens det i Kristiansand i den andre enden av skalaen tok 69 dager.

Det var nedgang i boligprisene i alle områder i Norge forrige måned, med svakest nedgang i Bergen med 0,2 prosent. I Follo var prisnedgangen størst, med 1,8 prosent.

– Avviket mellom prisantydning og salgspris er ved utgangen av måneden på det laveste for juni å være på mange år, og det tyder på at markedet er i god balanse, fastslår Dreyer.

Finansminister Siv Jensens (Frp) videreføring av boliglånsforskriften ut 2019, økt boligbygging, betydelig svakere befolkningsvekst og den varslede renteøkningen til høsten vil etter all sannsynlighet bidra til å holde boligprisveksten på et moderat nivå utover høsten, mener Eiendom Norge-direktøren.