En bil står under vann i undergangen ved Lørenskog stasjon under uværet på Østlandet søndag kveld. Foto: Fredrik Hagen / NTB

En bil står under vann i undergangen ved Lørenskog stasjon under uværet på Østlandet søndag kveld. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Minst 384 skademeldinger etter uværet i Sør-Norge

Forsikringsselskapene If, Tryg og Gjensidige har mottatt til sammen 384 skademeldinger etter uværet i Sør-Norge, og de venter at de vil få flere.

I

f sier de har mottatt 140 skademeldinger knyttet til privatboliger etter regn, vind, flom og overvann på Østlandet og Sørlandet siden fredag.

– Det har vært stor geografisk spredning i skadene. Mange har fått vann inn i kjelleren, men det har også vært en god del som har meldt inn vanninntrengning via taket, skriver kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i en pressemelding.

Det har også blitt vannskader hos bedrifter og i butikker. If slår fast at det for tidlig å si noe om hvor store skadene er i kroner og øre, men det er «helt klart at det dreier seg om mange millioner».

Rekordmange SMS-varsler

Gjensidige melder at de i løpet av helgen sendte ut rekordmange 150.000 uværsvarsler på SMS til sine kunder. De har fått inn 150 skademeldinger, og de klart fleste dreier seg om vannskader på Østlandet, i tillegg til noen vindskader spredt rundt i Sør-Norge og på Vestlandet.

– Vi venter at det kommer flere skader de neste dagene, men så langt ser det ut til at det totalt sett har gått bra, spesielt tatt i betraktning at så store deler av landet har fått kjenne på naturkreftene. Det ser ut til at vi står stormen av denne gangen også, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

Heller ikke de har foreløpig noe anslag på hvor store verdier det dreier seg om totalt sett.

Skader for ti millioner

Tryg har registrert 94 skadesaker relatert til helgens uvær. De estimerer at skadekostnadene hittil er på rundt 10 millioner kroner.

– Så venter vi av erfaring å få inn flere skademeldinger i dagene som kommer, når skadeomfanget blir mer synlig. I tillegg kan boligeiere være bortreist eller ikke til stede ved skadestedet, noe som også forsinker oversikten over skadeomfanget, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Han sier det dreier seg mest om vannskader i private boliger i forbindelse med nedbør.

– Det er mange kjellere som har fått vanninntrengning, noen er også rammet av flom. Vi har i tillegg tre båtskader og én bilskade. Bilen ble truffet av en flygende trampoline og har skader på tak og bakskjerm. De fleste vannskadene er i området ved Oslofjorden samt Østfold, Vestfold, Telemark og Agder, sier Brandeggen.

Forsikringsbransjen har utbetalt over 24 milliarder kroner i erstatning etter værskader i Norge de ti siste årene, ifølge tall fra Finans Norge.