Hageavfall skal leveres inn til kommunens avfallsmottak. På denne måten hindrer du at fremmede, uønskede arter sprer seg og ødelegger norsk natur. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Hageavfall skal leveres inn til kommunens avfallsmottak. På denne måten hindrer du at fremmede, uønskede arter sprer seg og ødelegger norsk natur. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Miljødirektoratet vil få bukt med fremmede arter

Miljødirektoratet vil ha norske hageeiere med på dugnad mot uønskede plantearter. Med riktig kasting av hageavfall og en hjelp fra en app, vil de skåne naturen.

Når fremmede plantearter sprer seg, kan det føre til at hjemlige arter blir utkonkurrert, noe som fører til at natur går tapt. Hele økosystemet blir kan bli påvirket av disse endringene. Hageavfall som kvister, planter og jord bør derfor leveres inn til kommunens avfallsmottak. Mottakene tar både imot vanlig hageavfall og avfall som inneholder uønskede, fremmede arter.

– Vista analyse har tidligere anslått at fremmede arter påfører det norske samfunnet kostnader på opp mot fire milliarder kroner i året. Fremmede plantearter utgjør, sammen med andre fremmede organismer, en av de største truslene mot naturmangfold globalt, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Er du usikker på hvilke arter som er uønskede, kan du sjekke appen Artsorakel. Med appen på mobilen kan du ta bilde av en art, få vite hva den heter og lære mer om den. I tillegg til de vanlige artene som hører hjemme i norsk natur, gjenkjenner appen også en rekke uønskede, fremmede plantearter.

Hambro kommer med en klar oppfordring til å bruke kommunenes avfallsmottak for hageavfall. Finn ditt lokale mottak for hageavfall på kommunens nettsider, pakk inn hageavfallet ditt under transport og lever det inn helt gratis.