Forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

Forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

Foto: Einar Aslaksen for Fortum Oslo Varme

Cowi og Citec prosjekterer karbonfangstanlegg

Prosjektgruppen som har jobbet med forprosjektet for karbonfangstanlegget på Klemetsrud i Oslo, har nå også vunnet kontrakten for realiseringsfasen.

I slutten av mars ble det klart at finansieringen av karbonfangstprosjektet ved Fortum Oslo Varmes forbrenningsanlegg på Klemetsrud, er på plass. Nå er det også klart at Cowi og Citec blir prosjekteringsteamet for realiseringen av prosjektet, opplyser Cowi i en pressemelding.

Scoret best på alt

– En realisering av dette prosjektet vil ha stor overføringsverdi til andre norske og europeiske byer som har mål om klimapositiv avfallsbehandling. Vi har stor tro på at Cowi og Citec vil bidra til å realisere prosjektet, så det kjennes veldig godt å få denne viktige kontrakten på plass, sier CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås i Fortum Oslo Varme.

– Cowi og Citec hadde det beste tilbudet på alle tildelingskriterier – pris, kvalitet og kompetanse, konstaterer Eirik Søraa, innkjøpsrådgiver i Fortum Oslo Varme.

Marius Weydahl Berg, administrerende direktør i Cowi.
Marius Weydahl Berg, administrerende direktør i Cowi.Foto: Tommy Ellingsen/Cowi.

– Stor dag

Cowi og Citec har også jobbet med konsept- og forprosjektering i forbindelse med karbonfangstprosjektet ved Fortum Oslo Varmes forbrenningsanlegg på Klemetsrud

– Dette er en stor dag for oss i Cowi men først og fremst er det en stor dag for Oslo, Norge og klimaet. Karbonfangst er blant løsningene vi avhenger av for å lykkes med å nå klimamålene i Parisavtalen. Nå er vi ett skritt nærmere, sier administrerende direktør Marius Weydahl Berg i Cowi

– Av de mange grepene som kan hjelpe Norge å nå klimamålene, er karbonfangst blant dem med betydelig faktisk klimaeffekt. Mens elektrifiseringen av sokkelen for eksempel er sterkt debattert, er ingen i tvil om at utslippskutt ved våre forbrenningsanlegg er viktig, fortsetter han.

Bygger på vellykket pilot

For å dokumentere at teknologien som er valgt er egnet til karbonfangst fra avfallsforbrenning, bygget man en pilot av karbonfangstanlegget. 28. februar 2019 begynte den å fange sin første CO₂. I løpet av 2019 kjørte piloten tester i mer enn 5000 timer, opplyser Cowi i meldingen.

– I løpet av testingen oppnådde vi en stabil fangstgrad på over 90 prosent. I tillegg har utslippene fra piloten vært lavere enn det vi hadde estimert. Det lover veldig godt for arbeidet i fullskala, som starter nå, sier prosjektsjef Alert Holtman i Cowi.

Om karbonfangst ved Klemetsrud forbrenningsanlegg

* Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud slipper i dag ut ca. 400.000 tonn CO₂ hvert år. Omtrent 50 prosent av CO2 fra forbrenningen er fossil, mens resten er biologisk CO2.

* Fossilandelen av utslippet tilsvarer omtrent 17 prosent av Oslos totale CO2-utslipp.

* Dette er det største punktutslippet i hovedstaden – like store utslipp som 200.000 biler skaper årlig.

* Cowi og Citec har jobbet med karbonfangstanlegget fra konseptfasen høsten 2016 og til forprosjektet som gikk i gang 1. august 2018.

* Det ble satt opp en integrert prosjektgruppe for å gjennomføre forprosjektet.

* 31. oktober 2020 ble forprosjektrapporten for karbonfangstprosjektet levert for statlig vurdering og kvalitetssikring.

* 22. mars 2022 annonserte et nytt industrielt partnerskap av Hafslund Eco, Infranode og HitecVision en avtale om kjøp av Fortum Oslo Varme og bidrar med finansiering for å realisere karbonfangst i Oslo.

Kilde: Cowi.