Fornøyd gjeng fra Mesta og Avinor etter signering av kontrakt.
Fornøyd gjeng fra Mesta og Avinor etter signering av kontrakt.Foto: Mesta.

Mesta fikk 320-millioners kontrakt på Oslo lufthavn

Mesta er tildelt kontrakten på å drive deler av vintervedlikeholdet på Oslo lufthavn. Kontrakten har en verdi på cirka 320 millioner kroner og har en varighet på åtte år med opsjoner.

– Mesta sitt samfunnsoppdrag er å få folk trygt fram. Vi er derfor glade for å få bidra til trygg framkommelighet vinterstid på Norges hovedflyplass, Gardermoen. Oppdraget fordrer høy kvalitet på leveransene. Det krever at et tresifret antall mannskap, samt moderne maskiner er klare i beredskap 24/7 fra midten av oktober til midten av april, sier Kristin Folge, konserndirektør drift og vedlikehold i Mesta, i en pressemelding.

På Oslo lufthavn er det store arealer innenfor flyplassgjerdet som er opparbeidet til flyoppstillingsplasser, internveier og andre arealer for parkering av maskiner og utstyr. Leveransen i kontrakten omfatter vinterdrift på disse områdene, samt på sentralområdet. Arbeidene omfatter blant annet snørydding, opplasting og bortkjøring av snø, opplyser Mesta.

– Vi er glade for å få denne avtalen i havn og gleder oss til å få Mesta på plass fra 15. oktober, sier Ole Petter Storstad, direktør for flysidedrift ved Oslo lufthavn.

I tillegg til hovedleveransen er det lagt inn en opsjon for brøyting på vestsiden av flyplassen og mulighet for skalering av driften, opplyser Mesta.

- Det siste er en erfaring fra Covid19-perioden der Avinor har erkjent at avtalene i større grad må kunne skaleres både opp og ned, forklarer Storstad.

I tilbudsprosessen vektla Avinor kvalitet og miljø, i tillegg til pris.

- Det er veldig positivt og gagner alle parter, kommenterer Rolf Dale, konserndirektør kontrakt og produksjonsinnsats i Mesta.