Flere titalls tusen lyspærer inngår i veilyskontrakten i Oslo-området. Mesta as skal sørge for at de lyser, som her på E6 på Furuset. Foto: Karl Johansen, Statens vegvesen

Mesta skal drifte 30.000 veilys på riksvegene i Stor-Oslo

De neste seks årene skal Mesta as drifte og vedlikeholde veilysene på riksveiene i og rundt Oslo.

Elektrokontrakten som Mesta as nylig har inngått med Statens vegvesen, er en ren veilyskontrakt for riksveinettet i Oslo, Asker og Bærum samt Viken øst for Oslo fra Gardermoen og sørover til Østfold. Kontrakten omfatter også lys på gang- og sykkelveier langs riksveiene og sidearealer som rasteplasser og pendlerparkeringsplasser, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Kontrakten omfatter cirka 30.000 lyspunkter. Mye av dette er konvensjonelle pærer som må byttes med jevne mellomrom, men nye LED-armaturer overtar mer og mer. Alle steder hvor det skiftes armaturer, blir det nå montert LED-armaturer, sier Petter Østli Skorem, prosjektkoordinator i Statens vegvesen i meldingen.

Veilyskontrakten for Stor-Oslo gjelder for perioden 2021 – 2027, med oppstart 1. september i år. Kontrakten har en verdi på cirka114 millioner kroner.

Kontrakten har en gjensidig opsjon for byggherre og entreprenør på 1+1+1 år i tillegg til byggherrens ensidige opsjon på 1 år.