Riksvei 5, ved Kjøsnesfjorden. Foto: Statens vegvesen

Mesta lavest på riksveier i vest

Tre entreprenører er med i konkurransen om å drifta riksveiene i Sunnfjord og deler av Sogn og Nordfjord, og Mesta ligger best an til å få kontrakten.

Ved fristens utløp hadde følgende meldt sin interesse for å drifte veistrekningene på E39, riksveg 5 og riksveg 13 (alle tilbuden er uten merverdiavgift):

  • Mesta: 248.759.763,50 kroner
  • Presis Vegdrift 288.135.239,58 kroner
  • Veidekke Industri: 374.90.918,00 kr

– Det er store og seriøse aktører som er interessert i dette oppdraget. Nå skal vi kvalitetssikre og kontrollregne på tilbudene, og så tar vi sikte på at vi kan undertegne kontrakt med den nye entreprenøren snarest mulig, sier prosjektleder Lars Erik Karlsen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Kontraktsperioden starter 1. september. Kontrakten gjelder i fem år, frem til høsten 2026. Hvis partene er enige, er det mulig å forlenge kontrakten med opptil tre år.

Kontrakten omfatter totalt 338 kilometer riksvei og 65 kilometer gang- og sykkelveg i kommunene Sogndal, Høyanger, Sunnfjord, Gloppen og Kinn.