Furumo i Ski. Foto: Opsahl Eiendom / Otovo

Mener solkraft kan forsyne samtlige husholdninger i Norge innen 2030

Norsk solkraftbransje mener de kan produsere nok strøm til alle landets husholdninger innen 2030.

Det skriver næringsklyngen Solenergiklyngen i en pressemelding om rapporten Veikraft mot sol 2030.

Senterleder Erik Marstein ved FME Susoltech. Foto: FME Susoltech

Last ned hele rapporten her.

– Det er mulig å få til minst 30 terrawattimer med kraftproduksjon på fasader og tak som allerede er bygget i Norge, sier senterleder Erik Marstein ved FME Susoltech, som står bak veikartet sammen med Solenergiklyngen.

Nivået er, ifølge pressemeldingen fra Solenergiklyngen, på linje med NVEs forventede strømforbruk i private husholdninger i Norge i 2030 på 39 terrawattimer (TWh).

Allerede innen 2030 kan solcelleanlegg med en kapasitet på mer enn fire TWh bli installert i Norge, heter det videre i meldingen.

– Dersom vi lykkes med dette, vil direkte sysselsetting knyttet til solcelleanlegg i Norge alene stå for rundt 5.000 årsverk i 2030, sier Marstein.

Daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen. Foto: Kristin Svorte


­– Solkraftbransjen kan være selve nøkkelen til økt elektrifisering i Norge dersom den får lov. Det er viktig å oppdatere reguleringer og rammeverk i kraftbransjen for å legge til rette for økt utbygging av solkraft i Norge på en god måte, sier Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.
Dette er klyngens ønsker til myndighetene for å lykkes med solkraftsatsingen:

  1. Å fjerne begrensninger på plusshus, borettslag og nabolagsstrøm, og vente med å innføre effekttariffer til pilotprosjektene er evaluert.
  2. Å unngå å innføre varslet krav om omsetningskonsesjon for anlegg som produserer mer enn 1 GWh.
  3. Å sikre en forutsigbar Enova-støtte som økes og utvides til større bygg.