Fra AHOs diplomutstilling og Anne Westrøms prosjekt. Foto: AHO
Fra AHOs diplomutstilling og Anne Westrøms prosjekt. Foto: AHO

Med omsorg for 80-tallsbyggene i Oslo

Student Anne Westrøm ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO) har laget en alternativ bevaringsplan for Oslos 20.000 bygninger fra 80-tallet. Du kan se hennes løsninger sammen med flere andres på utstilling i disse dager.

Diplomutstillingen til studentene ved Arkitektur- og designhøyskolen tar blant annet for seg snøskredsikring, bevaring av betongbygninger og forslag til hvordan byggebransjen kan bli mer klimavennlig, og i en pressemelding presenterer skolen noen av studentenes oppgaver som stilles ut.

Tidligere nevnte Anne Westrøm har kalt sitt diplomprosjekt «Fa(ca)din the future», og hun har identifisert og kategorisert alle bygninger i Oslo som er bygget på 1980-tallet.

– Vi vet svært lite om disse bygningene i dag. Det var drivkraften min. Det er et tiår vi ennå ikke har lært å elske, men som vi må diskutere hvordan vi skal bevare, sier hun i meldingen.

Mange av fasadene fra tidsperioden er allerede gått tapt.

– Dette fører ikke bare til tap av en del av bygningsarven vår, men også til at flere tonn med velfungerende materialer blir kastet. Jeg har utforsket temaer som vedlikehold, transformasjon og forventet levetid på materialene, fortsetter hun.

Fra AHOs diplomutstilling, Karoline Manviks oppgave. Foto: AHO
Fra AHOs diplomutstilling, Karoline Manviks oppgave. Foto: AHO

Et annet prosjekt som omtales i pressemeldingen er Karoline Manviks oppgave om ombygde parkeringshus. Hun har tatt for seg en bygning som eies av BaneNor, og sett på hvordan det i stedet kan brukes til boliger.

– Jeg mener vern også bør handle om bærekraft. Det har vært viktig å finne en slags menneskelig skala i denne bygningen som opprinnelig var dimensjonert for biler. På den måten vil jeg vise at denne og lignende bygninger kan leve utover sine opprinnelige formål, sier hun i meldingen.

Diplomutstillingen ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo. Foto: AHO
Diplomutstillingen ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo. Foto: AHO