llustrasjon: Ola Roald Arkitektur Bentsebrua skole
llustrasjon: Ola Roald Arkitektur Bentsebrua skole

Kjent arkitektkontor bytter navn

Arkitektkontoret Ola Roald Arkitektur bytter navn, og blir til Holar.

I en pressemelding skriver de at ledelsen siste årene har arbeidet med en ny strategi og struktur for å sikre kontorets fremtidige slagkraft og kompetanse, for å oppnå nye mål.

Holar handler om helheten og favner hele spekteret av arkitekturen, fra de store spørsmålene, om varige bærekraftige løsninger, til opplevelsen i mindre skala, til enkeltmenneskene i hverdagen. – God arkitektur gjør hverdagen bedre.

– Tiden er inne for å lansere kontorets nye navn: Holar. Det forteller at vi med nye partnere er flere som bærer på historien og kompetansen kontoret er kjent for. Samtidig markerer vi at kontoret har fått en ny struktur; For både å tilrettelegge vår kompetanse for ny tid og nye oppdrag, og for å sikre en mer effektiv arbeidsflyt. Det er inspirerende å oppleve at vi sammen kan gjøre mer og kan sikte mot høyere mål, sier Ola Roald i meldingen.

Firmaet har seks partnere som sammen med Ola Roald driver kontorets arbeider fremover. Siri M. Ludvigsen er daglig leder, mens Roald selv er faglig leder.