– Skal vi løse utfordringene og sikre en bærekraftig utvikling, må det offentlige og private samarbeide bedre, sier nyvalgt styreleder Mathis Grimstad i Oslo Metropolitan Area. Arkivfoto

Mathis Grimstad ny styreleder i Oslo Metropolitan Area

Administrerende direktør i Stor-Oslo Eiendom, Mathis Grimstad tar over som styreleder i Oslo Metropolitan Area (OMA).

Han tar over etter Vibeke Ahlsand i Oslo S Utvikling (OSU) og ble valgt under OMAs årsmøte på Kulturhuset i Oslo tirsdag, ifølge en pressemelding.

I sin tiltredelsestale ga han uttrykk for de de store oppgavene som venter eiendomsbransjen:

– Vår bransje har store utfordringer knyttet til bærekraft og klima. Jeg liker å kalle eiendomsbransjen for 40 prosent-klubben. Vi står for 40 prosent av klimautslippene, 40 prosent av energiforbruket og 40 prosent av materialbruken. Nøkkelen til løsningen av klimaproblemet ligger derfor hos oss, sier Grimstad.

Etter en innledning av byplansjef Siri G. Kielland vektla Grimstad også behovet et bedre samarbeid mellom private utbyggere og offentlige myndigheter.

– Skal vi løse utfordringene og sikre en bærekraftig utvikling, må det offentlige og private samarbeide bedre. Også for å tette gapet mellom befolkningsvekst og behovet for nye boliger. Jeg er ydmyk til oppgaven, men jeg ser også at OMA har et unikt nettverk med gode byutviklere med stort engasjement for regionen vi bor og jobber i. Sammen skal vi jobbe for å sette de riktige sakene på agendaen, og bidra til å løse utfordringene, sier Grimstad.

De siste årene har Oslo Metropolitan Area blitt en viktig arena for by- og eiendomsutvikling i osloregionen. Med nesten hundre offentlige og private medlemmer fra hele verdikjeden; arkitekter, rådgivere, planleggere og utviklere, representerer OMA alle de viktigste byutviklerne i regionen. Nå tar OMA steget videre fra bransjeorganisasjon til en forening for alle som bedriver byutvikling.

– Med den nye strategien inviterer vi alle aktører – både private og offentlige – til en felles dugnad for byutviklingen. Offentlige planmyndigheter, bylab´er, universiteter med flere kan nå også bli medlem, avslutter Grimstad.

Styret i Oslo Metropolitan Area: Fra venstre Egil Andre Mortensen, NREP, Vibeke Ahlsand, OSU, styreleder Mathis Grimstad, Stor-Oslo Eiendom, Anne Helene Mortensen, DNB Næringsmegling, Gunn Helen Hagen (Norges Varemesse). Foran: Sonja Horn, Entra, Herman Dyrø, Mustad Eiendom og Geir Graff Kallevåg OBOS Eiendom.