Marius Haug Nysether blir ny daglig leder i Godhavn

Nåværende daglig leder i Godhavn, Øyvind Estenstad, går over i en ny stilling i selskapet og Marius Haug Nysether tar over stafettpinnen.

Marius Haug Nysether blir ny daglig leder i Godhavn. Foto: Godhavn
Marius Haug Nysether blir ny daglig leder i Godhavn. Foto: Godhavn

Gjennom snart 50 år har Godhavn vært en aktør i Trondheimsregionen og nå har selskapet tatt første steg mot å gjennomføre et ønsket generasjonsskifte.

– Nysether har en master i eiendomsutvikling og forvaltning fra NTNU og har jobbet i selskapet i flere år med akkvisisjon og regulering. Styret er svært fornøyd med at Nysether har takket ja til stillingen som ny daglig leder, heter det i en pressemelding fra selskapet.

– Etter en grundig prosess med mange gode søkere fra byens næringsliv falt valget på Marius. Han er reflektert, analytisk, innehar faglig innsikt, og er veldig motivert for den nye oppgaven. Marius har klare tanker rundt ledelse og kulturbygging, og vil løfte selskapet i samarbeid med de ansatte. Vi er trygge på at han er et godt valg med tanke på de utfordringer bransjen og selskapet står overfor i en tid der endringer skjer i stadig raskere tempo, skriver selskapet videre.

– Det blir utrolig spennende med de ønskene selskapet har for fremtiden. Jeg er både stolt og ydmyk over å få denne tilliten av Godhavn. Eiendomsbransjen er inne i en tid med de største endringene på lenge, og gevinsten av en omstilling blir bare større og større. For å ruste Godhavn for fremtiden blir det essensielt å se bærekraft- og strategiarbeidet i sammenheng. Med blant annet en økning i krav fra nasjonalt og internasjonalt nivå, økende tilgang til grønn finansiering og tydeligere krav fra kjøperne er vi inne i en tid som rommer utfordringer, men også store muligheter, sier Nysether i meldingen.