Administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Maner til innsats for å unngå bemanningsforbud: - Kampen står i Oslo og omegn

Administrerende direktør i BNL Jon Sandnes maner byggenæringen og bemanningsbransjen til å jobbe hardere for å etterleve intensjonen i dagens regelverk for å unngå full stopp i innleie.

Tidligere denne uken meldte Klassekampen om at det er rød-grønn enighet om å forby innleie av arbeidskraft fra private virksomheter som ikke er produksjonsbedrifter, samt å forby dette som et strakstiltak i Oslo, Viken og Vestfold.

Administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL) understreker at selv om hovedmodellen i byggenæringen er å bygge med faste ansatte, er bemanningsbransjen viktig for blant annet å ta unna uforutsette topper av midlertidig karakter i aktiviteten.

– Bemanningsbransjen tjener et viktig formål forutsatt at det gjøres riktig. Bemanning skal ikke ta hånd om en permanent situasjon, men det er et verktøy for å skape fleksibilitet. Det er ikke vanskelig å se at bedriftene har behov for dette. Vi trenger en seriøs bemanningsbransje, understreker han.

Sandnes mener det er viktig å se bemanningsbransjen som en del av et større bilde og en lengre utvikling i den norske byggenæringen.

– Vi må huske hvordan det var i næringen den gang man fikk stor tilgang på billig arbeidskraft fra Europa. Slik det etter hvert ble forvaltet, fortrengte det hovedmodellen med faste ansatte, og det ble etter hvert etablert to forskjellige regimer for å være arbeidsgiver: De bedriftene som er organisert i BNL som må håndtere manglende oppdrag med blant annet permitteringer og eventuelle oppsigelser, og så fikk vi bemanningsselskaper som begynte en praksis med å ikke betale arbeidstakerne sine mellom oppdrag. Dette utgjorde en kraftig konkurransevridning, og det er dette landskapet vi var i. Siden har man forsøkt å få på plass forskjellige virkemidler, men hver gang man har diskutert et forbud, har BNL vært mot dette. Vi trenger en seriøs bemanningsbransje og seriøse kjøpere av bemanningstjenester, sier han.

Det nye regelverket for innleie som trådde i kraft 1. januar 2019, er ment å sikre ansatte i bemanningsbransjen seriøse arbeidsplasser og lønn. Sandnes mener disse reglene kan være med på å skape det seriøse arbeidslivet som både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden ønsker seg, forutsatt at bedriftene følger regelverket, og ikke prøver å være smarte og sno seg unna.

– Det må bli slutt på å være smarte og trikse det til hvis vi nå skal unngå et forbud. Oslo og omegn er det mest krevende markedet, og det er her slaget står nå. Vi må heve guarden, følge reglene og sende et tydelig signal om at vi jobber i henhold til arbeidsmiljøloven og at vi vil fast ansatte med høye stillingsbrøker. Alle er tjent med dette – det er helt åpenbart, sier Sandnes.