Rødt og deres ene stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes foreslår for arbeids- og sosialkomiteen at Stortinget skal be regjeringen om å forby bemanningsbransjen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Kan forby innleie med rød-grønt flertall i 2021

Stemmegivningen rundt et Rødt-forslag om å forby innleie i Oslo, Viken og Vestfold tyder på at bemanningsbransjen kan bli kastet ut av Østlandet med rød-grønn seier i stortingsvalget 2021.

Det skriver Klassekampen i en artikkel onsdag.

Rødt og deres ene stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes foreslår for arbeids- og sosialkomiteen at Stortinget skal be regjeringen om å forby innleie av arbeidskraft fra private virksomheter som ikke er produksjonsbedrifter og «som et strakstiltak innføre et forbud mot innleie av arbeidskraft fra private virksomheter som ikke er produksjonsbedrifter, på byggeplasser i fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud og Vestfold».

Les forslaget og komiteens behandling her.

Komiteen består av Elise Bjørnebekk-Waagen, Lise Christoffersen, Arild Grande og Rigmor Aasrud fra Arbeiderpartiet, Margret Hagerup, Heidi Nordby Lunde og Kristian Tonning Riise fra Høyre, Gisle Meininger Saudland og komiteleder Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet, Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet, Solfrid Lerbrekk fra Sosialistisk Venstreparti, og Torill Selsvold Nyborg fra Kristelig Folkeparti.

Rød-grønn støtte

Ifølge artikkelen i Klassekampen stemte samtlige av Ap, SV og Sp sine komitemedlemmer for forslaget, og forbudet har dermed rød-grønn støtte.

– Dette er veldig positivt. Vi har vært for dette lenge, og det er gledelig at partiene har samlet seg om dette kravet. Nå er det politikk vi kan forvente blir satt ut i livet om det blir et nytt flertall, sier Joachim Espe, leder av Bygningsarbeidernes Fagforening, som organiserer bygningsarbeidere i Oslo og omegn, til Klassekampen.

Arbeids- og sosialkomiteen skriver i behandlingen sin at de har ingen merknader til forslaget, men råder Stortinget til å ikke vedta forslaget.

Bransjedirektør Even Hagelien i NHO Service og Handel sier til Byggeindustrien at han både er overrasket og bekymret over avstemningen i arbeids- og sosialkomiteen.

– Vi har store problemer med å forstå at Sp og Ap går inn for en så ekstrem løsning, og kan ikke forstå at dette er et ønske blant deres velgergrupper, sier han.

Frykter konsekvenser

Even Hagelien, direkttør for bemanningsbransjen i NHO Service og Handel. Kan brukes fritt mot kreditering. Foto: Erlend Angelo

Hagelien frykter for både bemanningsbransjen og byggenæringen på Østlandet hvis de foreslåtte tiltakene skulle vedtas av et eventuelt rød-grønt flertall.

– Vi er helt klart veldig bekymret. Dersom det skulle bli slik som dette avstemmingsresultatet gir inntrykk av, ville det være helt krise, ikke bare for bemanningsbransjen, men også for en entreprenørnæring som er avhengig av innleie av kvalifisert personell. Hvis de foreslåtte tiltakene gjennomføres, vil man ødelegge for de seriøse aktørene, som er de som følger reglene, og man vil skape et nytt marked for de useriøse, som uansett ikke gjør det, advarer han.

Bransjedirektøren advarer samtidig at en full stopp på innleid bemanning til byggenæringen på Østlandet vil føre til mangel på kvalifisert arbeidskraft, og spår dette vil føre til en dreining mot mer hyppig bruk av mindre regulerte underentreprenører.

Hagelien mener forslaget forteller en historie om at dagens tiltak for å begrense bruk av innleid arbeidskraft og øke faste ansettelser med høye stillingsprosenter ikke har hatt effekt.

– Innstrammingene som ble gjort i fjor, har vært krevende for bransjen, men de har hatt stor effekt. Aktiviteten i innleie til bygg har gått kraftig ned, og det samme gjelder for andelen små stillingsprosenter. NHO og Fellesforbundet har i samarbeid utarbeidet og stilt seg bak en felles arbeidskontrakt som alle våre medlemmer plikter til å benytte, og bransjen har gjort mange grep for å tilpasse seg nye krav. Vi opplever det somurimelig at man fortsetter å angripe en bransje som har så stor verdi for å holde hjulene i gang i byggenæringen, sier han.