Illustrasjonsfoto.

Lyser ut TBM-kontrakten ved 12,5-milliardersprosjektet  Ny vannforsyning Oslo

Vann- og avløpsetaten i Oslo lyser nå ut utførelsesentreprisen på boringen av den 19 kilometer lange råvannstunnelen mellom Holsfjorden og Huseby i Oslo.

TBM-entreprisen er den andre store kontrakten som lyses ut i gigantprosjektet Ny vannforsyning Oslo. I april stakk som kjent Skanska av med den første milliardkontrakten som omfatter sprengingen av store fjellhaller og tre tunneler med en samlet lengde på fem kilometer på Huseby i Oslo. Skanska skal etter planen i gang med de fysiske arbeidene har i 3.kvartal 2020.

Etatsdirektør i Vann- og avløpsetaten, Anna Maria Aursund. Foto: VAV.

– Dette er den andre store kontrakten som lyses ut hvor hoveddelen omfatter en cirka 19 kilometer lang tunnel for overføring av råvann fra Holsfjorden til vannbehandlingsanlegget på Huseby, sier etatsdirektør i Vann- og avløpsetaten, Anna Maria Aursund, i en pressemelding.

To TBMer

Det er besluttet å bruke to tunnelboremaskiner med dobbeltskjold som vil ha oppstart henholdsvis på Vefsrud sensommeren 2022 ved Holsfjorden og under bakken på Huseby i starten av 2023, melder Vann- og avløpsetaten (VAV), som har ansvaret for prosjektet.

– Interessen fra markedet har vært stor, og vi forventer en god tilbudsrunde med mange kompetente entreprenører, kommenterer etatsdirektør Anna Maria Aursund.

Håper på norsk deltakelse

Steinar Johannessen, VAVs prosjektdirektør for Ny vannforsyning Oslo. Foto: VAV.

Steinar Johannessen, VAVs prosjektdirektør for Ny vannforsyning Oslo, har i et tidligere intervju med Byggeindustrien utrykt at byggherren håper på norsk deltakelse også i TBM-entreprisen.

– TBM-entreprisen treffer et mer internasjonalt marked, men vi håper selvsagt at norske aktører skal slå seg sammen med utenlandske selskaper. Det er viktig at Norge både ivaretar og bygger TBM-kompetanse, slik at denne drivemetoden blir vurdert seriøst, ikke minst ved urbane tunnelprosjekter, sier Johannessen.

Dypt under bakken

Tunnelen bygges i hovedsak dypt under bakken og vil gå under Hole, Lier, Bærum kommuner i tillegg til deler av Oslo vest. Tunnelboremaskinene skal ha en diameter på 5,2 meter, og massene vil tas ut ved de to startpunktene. I tillegg til tunnelboringen skal det også tas ut i underkant av 100.000 faste kubikk med masser ved hjelp av konvensjonell boring og sprengning på Vefsrud for inntaket av vann, samt adkomst og montasjehall for TBM-en som skal drives derfra, melder VAV.

Prosjektet trygger Oslos vannforsyning
I dag får 90 prosent av Oslos innbyggere vann fra Oset vannbehandlingsanlegg ved Maridalsvannet. Hvis noe skjer med vanntilførselen herfra, står store deler av byen uten vann etter kort tid. Hovedstaden trenger en reservevannforsyning for å sikre byen tilgang på drikkevann i en situasjon vanntilførselen fra hovedvannkilden settes ut av spill. Prosjekt Ny vannforsyning Oslo skal sikre byens innbyggere en fullgod reservevannforsyning innen 2028, skriver VAV i meldingen.

Holsfjorden i Viken er valgt som råvannskilde. Råvannet ledes fra tunnelen mellom Vefsrud i Lier og Huseby inn til et topp moderne vannbehandlingsanlegg som bygges under Husebyskogen. Videre skal man bygge en rentvannstunnel fra Huseby og til Trosterud for å føre drikkevannet inn på Oslos eksisterende vannledningsnett, opplyser VAV.

Bystyret fattet vedtaket om prosjekt Ny vannforsyning Oslo i november i fjor, sammen med en kostnadsramme på 12,5 milliarder kroner.

Holsfjorden i Viken er valgt som råvannskilde. Råvannet ledes fra tunnelen mellom Vefsrud i Lier og Huseby inn til et topp moderne vannbehandlingsanlegg som bygges under Husebyskogen. Videre skal man bygge en rentvannstunnel fra Huseby og til Trosterud for å føre drikkevannet inn på Oslos eksisterende vannledningsnett. Illustrasjon: VAV.