Illustrasjonsfoto.

Skanska innstilt til milliardkontrakt - skal sprenge ut giganthaller i Oslo

Skanska Norge er innstilt til den første av de store kontraktene som Vann og avløpsetaten i Oslo lyser ut i forbindelse med byggingen av 12,5 milliarders prosjektet Ny vannforsyning Oslo.

Etatsdirektør Anna Maria Aursund i Vann og avløpsetaten i Oslo. Foto: VAV. 

– Vi gleder oss over å kunne innstille Skanska til denne kontrakten, og ser fram til et godt samarbeid med entreprenøren, sier etatsdirektør Anna Maria Aursund i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, i en melding.

Holder hjulene i gang

Direktøren gleder seg over å kunne bidra med nye oppdrag til en bransje, som så mange andre bransjer, er påvirket av den pågående koronakrisen.

– Kontrakter som dette bidrar også til å holde hjulene i gang i en vanskelig tid, og vi håper å kunne starte arbeidet allerede i juni.

Tilbudsfrist i mars

Tilbudsfristen for den første kontrakten gikk ut 16. mars, og etter dette har arbeidet med vurderinger av innkomne tilbud pågått for fullt, skriver VAV.

– Vi er glade for at de største norske entreprenørene har vist interesse for denne kontrakten. Norsk kompetanse på sprengning av tunneler og bergrom er i verdensklasse, og dette er en krevende jobb som innebefatter arbeider i flere tett befolkede områder, forteller Aursund.

VAV går foreløpig ikke ut med hvilke selskaper som har konkurrert om kontrakten eller hvor stor kontrakten med Skanska er.

Oppstart for arbeidet på anleggsplassene er avhengig av den pågående behandlingen av klager som har kommet inn på reguleringsplanvedtaket. Byggherren forventer å kunne signere denne kontrakten i juni, og planen er også å sette i gang anleggsarbeidene til sommeren, melder VAV.

Krevende fjelljobb

Steinar Johannessen, VAVs prosjektdirektør for Ny vannforsyning Oslo. Foto: VAV.

Steinar Johannessen, prosjektdirektør for Ny vannforsyning Oslo, beskriver kontrakten Skanska nå ligger an til å få som en stor og teknisk krevende fjelljobb.

– Anlegget har en spesiell geometri med store tverrsnitt opp til i overkant av 900 kvadratmeter og store volumer. Dette skal sprengens ut i et område med en geologi som er krevende stabilitetsmessig. Det betyr tung sikring, og systematisk forinjisering, sier Johannessen til Byggeindustrien.

TBM-kontrakt på vei ut

Ny vannforsyning Oslo har en kostnadsramme på 12,5 milliarder kroner. Kontrakten som Skanska innstilles til er den første av i alt åtte store kontrakter i prosjektet.

Vann- og avløpsetaten i Oslo (VAV) lyser ut alle de store tunnelkontraktene i prosjektet som utførelsesentrepriser (NS8405) der prisen blir vektet 60 prosent og kvalitet/gjennomføringsevne og miljø begge teller 20 prosent hver.

Også entreprisen «E5 råvannstunell» er snart på vei ut i markedet. Kontrakten omfatter den 19 kilometer lange overføringstunnelen fra Holsfjorden til Huseby, som skal drives med to tunnelboremaskiner (TBM), med diameter på minst 4,5 meter.

– TBM-entreprisen treffer et mer internasjonalt marked, men vi håper selvsagt at norske aktører skal slå seg sammen med utenlandske selskaper. Det er viktig at Norge både ivaretar og bygger TBM-kompetanse, slik at denne drivemetoden blir vurdert seriøst, ikke minst ved urbane tunnelprosjekter, sier Johannessen.

Tredje store tunnelkontrakt kommer i 2021

I første kvartal 2021 skal etter planen den tredje og siste tunnelkontrakten ut i markedet. Entreprisen «E6-rentvannstunnel» omfatter drivingen av et 600 meter langt tverrslag og en cirka fem kilometer lang rentvannstunnel fra Ullevål sykehus til Huseby. Kontrakten inneholder også legging av rør i rentvannstunnelen, og etablering av tilknytning til vanndistribusjonsnettet.

– Ikke rom for feilskjær

Steinar Johannessen legger ikke skjul på at kombinasjonen av krevende geologi i Oslofeltet og en meget stram tidslinje, vil sette store krav til entreprenørenes kompetanse og gjennomføringsevne. Han vektla at det er et prosjekt uten rom for verken hvileskjær eller feilskjær.

– Den viktigste suksessfaktoren i prosjektet er å få inn entreprenører som har kompetanse og erfaring på å drive tunneler og bergrom i krevende geologi. Vi er selvsagt spente på det som venter oss i prosjektet, men i Norge har vi høy kompetanse på planlegging og bygging av tunneler og bergrom, og vi mener vi har tatt høyde for de utfordringene som ligger i geologien, fastslår Johannessen.

Må stå ferdig i 2028

Ny vannforsyning Oslo er Norges største vann- og avløpsprosjekt, og er også Oslo kommunes største enkeltinvestering noensinne. Det overordnede målet med Ny vannforsyning Oslo er å sikre befolkningen i Oslo kommune en alternativ drikkevannsforsyning. Oslos vannforsyning er dag sårbar fordi den i svært stor grad er avhengig av Maridalsvannet og Oset vannbehandlingsanlegg, som forsyner byen med 90 prosent av drikkevannet. Mattilsynet i Oslo har derfor pålagt Oslo kommune å ha på plass en ny vannkilde innen 1. januar 2028.

– Anlegget skal være klart til og settes i drift 1. januar 2028. Det høres ut som lang tid, men det er det ikke hvis vi ser på alt som skal bygges i dette prosjektet, sier Steinar Johannessen.