LO-leder Gerd Kristiansen (til venstre) og statsminister Erna Solberg. Foto: Sindre Sverdrup Strand

LO-lederen varsler dempet lønnsvekst i år

Norske arbeidstakere må belage seg på bare mindre lønnsøkning i år, mener LO. En usikker økonomisk situasjon fører til forsiktige krav i årets mellomoppgjør.

– Det blir ingen lønnsfest i år. Som alltid er det hensynet til norske arbeidsplasser som må veie tyngst, fastslo LO-leder Gerd Kristiansen da hun tirsdag talte til representantskapsmøtet.

LO vil fortsatt fremme lønnskrav som minst opprettholder medlemmers kjøpekraft, altså at lønnsutviklingen minst er på samme nivå som prisstigningen. Men Kristiansen og den tariffpolitiske uttalelsen som skal vedtas på representantskapsmøtet tirsdag poengterte den vanskelige og usikre situasjonen norsk økonomi står overfor.

«Dempet lønnsvekst»

«Utsikt til svekket grunnlag for særnorsk reallønnsvekst, som hittil på 2000-tallet, innebærer dempet lønnsvekst», heter det i tariffuttalelsen. Den skal danne grunnlaget for lønnskravene LO-forbundene skal fremme i mellomoppgjøret og konsentrerte seg i stor grad rundt den økonomiske situasjonen og LOs motstand mot regjeringens angrep på arbeidsmiljøloven.

– Det er usikkerhet rundt nedgangen i oljeinvesteringene, hvor lenge den lave kronekursen vil vare, lavere vekstutsikter i internasjonal økonomi og muligheter for nye kriser i eurosonen, sa Kristiansen.

– Det går mot usikre tider for norsk økonomi og norsk arbeidsliv, poengterte hun.

Føringene ligger fast

Føringene for den toårige tariffperioden som ble vedtatt før hovedoppgjøret i fjor – om å sikre medlemmenes kjøpekraft og utlikne kjønnsbaserte lønnsforskjeller – ligger uansett fast. Uttalelsen fastslår at der er fortsatt en stor jobb som gjenstår på likelønnsområde, men at når det gjelder kjøpekraften, så ble den"mer enn opprettholdt» i fjor.

Da ble lønnsveksten 3,1 prosent, mens prisveksten var rundt 2 prosent. Dermed er de aller fleste grupper sikret reallønnsvekst på rundt 1 prosent.

I år er prisstigningen anslått til å bli 2,25 prosent, ifølge Teknisk beregningsutvalg. Hvis lønnsveksten blir på samme nivå eller noe under, som er signalisert, vil dermed reallønnsveksten bli på 0,6-0,8 prosent.