Litex slått konkurs

Baderomsbedriften Litex er slått konkurs etter flere år med negative resultater og en rekke harde måneder med kronefall og dyr import.

Den Sandefjord-baserte byggevareprodusenten Litex, som har spesialisert seg på å produsere og levere produkter til våtrom, er slått konkurs.

Produktet som bedriften har blitt bygget rundt, er en damptett membranplate for bad og våtrom.

Konkursen ble åpnet i Sandefjord tingrett 20. mars.

Styreleder Erik Thorbjørnsen i Litex sier overfor Byggeindustrien at bedriften over flere år har hatt store utfordringer og negative resultater.

– Vi har rett og slett ikke klart å skape stor nok etterspørsel for produktene våre, og har dermed ikke lyktes med å oppnå en lønnsom drift, sier han.

Felt av kronefall

Det siste halvåret har Sandefjord-bedriften også blitt et offer for store valutasvingninger som har gjort importen av både innsats- og handelsvarer langt dyrere for byggevareprodusenten.

– Vi har kun mulighet til å endre prisene våre hos de store byggevarekjedene et par ganger i året, og på grunn av den svekkede kronen har vi endt opp med et prisetterslep.

Litex har ikke hatt noen oppsigelser i tiden frem mot konkursen, og ved konkursåpningen hadde bedriften 16 ansatte.

Thorbjørnsen sier overfor Byggeindustrien at han synes det er synd at den lille industribedriften er slått konkurs med de konsekvenser det kan få for de ansatte.

– Det er trist å miste arbeidsplasser, hvis ikke noen skulle ta over for å drive videre. Det er også trist hvis produktet ikke får leve videre. Vi mener produktet vårt og løsningen er en god løsning. Vi har levert til 110- til 120.000 bad gjennom 12-14 år med så godt som null reklamasjoner, sier Thorbjørnsen.

Jobber for gjenoppstart

Bobestyrer Tor Erik Heggøy i Tenden advokatfirma kan opplyse overfor Byggeindustrien at gjelden, som i hovedsak er til diverse banker, etter Litex ligger på rundt 40 millioner kroner.

Heggøy forteller videre at man i dette øyeblikk jobber med å få til en overtakelse av bedriften slik at produksjon og drift kan fortsette.

– Det er et mål for konkursboet å få til akkurat det, bekrefter han.