Lederskifte i Inaventa Solar

Mikkel Brynestad Stokke overtok rollen som daglig leder i Inaventa Solar fra 1. januar.

Med dette tar han over stafettpinnen etter John Rekstad, som har ledet selskapet i etableringsfasen med oppbygging av en solfangerfabrikk for industriell produksjon av norsk solfangerteknologi.

– Rekstad har nå bedt om å få fratre stillingen som daglig leder for å kunne frigjøre tid til tekniske og forskningsmessige oppgaver knyttet til videreutvikling og nye anvendelser av solvarmeteknologien. Hans nye stilling blir sjef for teknologi og innovasjon, med ansvar for teknisk løsning, produktutvikling og innovasjon, heter det i en melding fra selskapet.

Brynestad Stokke kommer fra stillingen som sjef for direkteinvesteringer i 3 Norske. Han har fra tidligere flere års erfaring som ledelsesrådgiver i EY, hvor han har ledet strategi- og transformasjonsprosjekter innenfor en rekke industrier.

- Jeg ser frem til å lede Inaventa Solar og bidra til å realisere selskapets store potensial. Inaventa Solar leverer fremtidens løsninger innenfor solvarme, det vil si energiløsninger som gir kunder ren energi, redusert energikostnad og økt forutsigbarhet. Det er samtidig en glede å få jobbe med et selskap som gir et positivt bidrag til en helt nødvendig omstilling fra fossil til fornybar energiproduksjon og som svarer på vår tids klimautfordring, sier Brynestad Stokke i meldingen.

Rekstad og Brynestad Stokke vil jobbe tett sammen i den videre utviklingen av selskapet, der internasjonalisering av den innovative solfangerteknologien vil stå i sentrum.

- Jeg har samarbeidet en god stund med Mikkel, og er overbevist om at han er rett person til å lede den kommersielle utviklingen for Inaventa Solar i et norsk og internasjonalt marked, sier Rekstad