Ekspertene utelukker at sentralbanksjef Øystein Olsen vil kunngjøre en ny renteøkning allerede etter torsdagens rentemøte i Norges Bank. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Nytt rentehopp først på nyåret

Eksperter utelukker at Norges Bank rører styringsrenten på torsdagens møte. En ny renteøkning kan komme tidligst i første kvartal neste år, anslås det.

Norges Bank hevet styringsrenten fra rekordlave 0,5 prosent til 0,75 prosent på sitt møte i september.

– At de skulle gjøre noen endringer nå, er helt utelukket. Norges Bank satte opp renten på forrige møte og indikerte at de kommer til å gå forsiktig fram, sier Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce til NTB.

Sjeføkonom Andreas Benedictow ved Samfunnsøkonomisk analyse er av samme oppfatning.

– Etter den første renteoppgangen på lenge i september blir det nok ingen ny renteheving før et stykke inn i 2019, sier han til NTB.

Skal videre opp

Renteøkningen i september var den første på sju år. Allerede i første kvartal neste år, mest sannsynlig på rentemøtet i mars, blir styringsrenten satt opp med nye 0,25 prosentpoeng. Mest sannsynlig blir det enda en økning i 2019, mot slutten av året, viste sentralbankens pengepolitiske rapport i september.

Torsdagens møte er et mellommøte, hvor det ikke kommer noen omfattende ny vurdering fra Norges Bank.

– Det har vært veldig få nyheter siden sist. De kommer til å si at bildet i det store og hele er som ventet, sier Bruce.

– Realøkonomien går fortsatt godt, men flere forhold taler for at Norges Bank bør se an den videre utviklingen før renten økes ytterligere, kommenterer Benedictow.

Handelskrig

Han peker på flere forhold som taler for å gå forsiktig fram, ikke minst det dårlige handelsklimaet internasjonalt, noe som svekker investeringslysten og demper eksporten.

– I Europa er vekstutsiktene svekket. Dette bidrar til å dempe internasjonal etterspørsel etter norske varer og tjenester. Den norske kronen har dessuten styrket seg klart, blant annet med drahjelp fra høye oljepriser, påpeker Benedictow.

– Renteoppgangen i euroområdet lar vente på seg og reduserer mulighetene for Norges Bank til å sette opp renten uten at kronen styrkes for mye. Sterkere krone og lavere strømpriser bidrar til å dempe inflasjonen framover, konstaterer han.

I juni innførte USA 25 prosent toll på over 1.100 kinesiske produkter. Den samlede årlige verdien på produktene er over 400 milliarder kroner. Kina svarte med høyere toll på amerikanske produkter.

Gode tider

Hovedårsaken til at renten er på vei opp i Norge, er gode økonomiske tider. Regjeringen anslår i sitt budsjettforslag for 2019 at den norske fastlandsøkonomien kommer til å vokse med 2,7 prosent neste år.

Den registrerte Nav-ledigheten anslås å ligge på 2,2 prosent neste år, mens andelen arbeidsledige målt ved Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) ventes å ligge på 3,7 prosent. Nå er tallene henholdsvis 2,4 og 4 prosent.

– Arbeidsledigheten er fortsatt på samme nivå som for et år siden etter å ha økt noe den siste tiden. Økningen skyldes riktignok i stor grad økt arbeidstilbud. Høy gjeld har dessuten økt husholdningenes sårbarhet og følsomhet for en renteoppgang, sier Benedictow.

– Utviklingen i boligmarkedet ser ut til å ha roet seg. Etter rekylen i første halvår i år har boligprisene stagnert og til dels falt i høst. Mange nye boliger ferdigstilles framover og bidrar til å dempe prisutviklingen også i tiden som kommer.