Lars Haagen Børrud. Foto: FABEKO

Lars Haagen Børrud gjenvalgt som styreleder i FABEKO

Under generalforsamlingen i FABEKO – Norsk fabrikkbetongforening, 21. april ble Lars Haagen Børrud fra Skedsmo Betong gjenvalgt som styreleder.

Som i april 2020 ble generalforsamlingen gjennomført som nettmøte for å følge gjeldende smittevernregler.

Medlemmer i det nye styret i FABEKO er:

• Lars Haagen Børrud, Skedsmo Betong AS (leder)

• Tore Mosand, Nordland Betong AS (nestleder)

• Trond Skjæveland, Sola Betong AS

• Otto Poulsen, NorBetong AS

• Eric Staurset, Unicon AS

• Marianne Berge, Ryfoss Betong AS

- FABEKO planlegger nå høstens regionsmøter som fysiske møtearenaer igjen etter mer enn ett år med utelukkende digitale møter. Selv om nettmøter kan oppleves som svært effektive, går vi glipp av mange viktige faglige diskusjoner. Dette er en sentral del av bransjens formidling av kompetanse og vi ser fram til å kunne møte medlemmene under mer normale forhold, sier FABEKOs daglige leder Jan Eldegard Hjelle.

FABEKO legger opp til en forsiktig gjenåpning av de fysiske møtearenaene men planlegger fremdeles å arrangere den store Fabrikkbetongkonferanse som et digitalt arrangement høsten 2021.

- De regionale møtene samler færre deltagere på hvert enkelt sted og ligger derfor bedre til rette for fysiske arrangementer. Vi håper at smittesituasjonen til høsten er mer under kontroll og at vi igjen vil ha de gode diskusjonene i møterommene, sier Hjelle. FABEKOs faglige regionsmøter arrangeres på Hovden 24. september, i Drammen 14. oktober og i Ålesund 28. oktober. Tid og sted for møte i de nordligste fylkene er foreløpig ikke fastsatt.