Lanserer polsk system for byggeplassen

Omtrent 13 prosent av alle innvandrere i Norge kommer fra Polen. 24onoff.no gjør nå sitt digitale styringsverktøy for byggebransjen tilgjengelig på polsk.

Det skriver 24onoff.no i en pressemelding.

Hver tredje arbeidstaker i norsk byggebransje er, ifølge næringspolitisk direktør Audun Brandt Lågøyr i Byggenæringens Landsforening, utenlandsk, og andelen er voksende.

– På kort sikt, med det høye aktivitetsnivået vi har nå, vil byggebransjen ha et økt behov for arbeidsinnvandrere. Med dette følger utfordringer med språkbarrierer og effektiv ledelse, sier Lågøyr.

85600 polakker er i dag registrert bosatt i Norge, heter det i pressemeldingen.

24onoff.nos styringsverktøy, som nå er tilgjengelig på polsk, består blant annet av en heldigital plattform for timeregistering og prosjektstyring, tillegg til fravær- og ferieregistrering, booking av rom, maskiner og utstyr. Løsningen har også personalliste og holder oversikt over arbeidsstokkens kompetanse, sertifiseringer og erfaring, skriver bedriften i pressemeldingen.

24onoff er, ifølge meldingen, så langt alene om sin polske, digitale verktøykasse. I det norske markedet finnes fire-fem aktører som tilbyr digitale verktøy for bedre styring av ressursene, men informasjonen er foreløpig kun tilgjengelig på norsk eller engelsk.

Daglig leder Marius Waldum i 24onoff.no forteller at det spesielt er mindre håndverksbedrifter fra 1-10 medarbeidere som er interessert i å effektivisere ressursbruken ved hjelp av elektroniske løsninger, egnet for både mobiltelefoner og datamaskiner.

– Mange bedrifter har store utfordringer. At arbeidstagere og ledelse i samme bedrift kan bruke kommunikasjonsverktøyene på sine respektive språk øker effektivitet, lønnsomhet og sikkerhet i betydelig grad. Språkbarrierer har også vært trukket frem som en av årsakene til lav produktivitet og økte boligpriser, sier han.