Under Byggedagene 2014 ble en omfattende rapport om svart arbeid i privatmarkedet presentert av Fafo-forsker og prosjektleder Line Eldring. Foto: Arve Brekkhus

Fafo-rapport: 3 av 10 byggekort til utenlandske arbeidere

Arbeidere uten ID-kort, ulovlig lave lønninger og utstrakt bruk svart arbeid. Bildet som tegnes av det private markedet i byggenæringen i en fersk Fafo-rapport, er ikke lystig lesning.

Det er BNL og Norsk Teknologi som har bestilt Fafo-rapporten der 1099 BNL-bedrifter og 414 bedrifter fra Norsk Teknologi har deltatt. Prosjektet er finansiert av Fondet for regionale verneombud.

Rapporten skildrer et privatmarked som preges i større og større grad av useriøse aktører, og at EU-utvidelsen fra 2004 da 10 nye land – i hovedsak fra Øst-Europa – har hatt stor innvirkning på markedet.

- Jeg vil påpeke at svart arbeid ikke er noe nytt, men vi ser at internasjonaliseringen har forsterket problemet – ikke minst i privatmarkedet. Vi ser også at byggenæringen er spesielt utsatt, og innenfor næringen ser vi at malere, murere og tømrere er spesielt sårbare, sa prosjektleder og Fafo-forsker Line Eldring da hun la fram Fafo-rapporten under Byggedagene.

3 av 10 byggekort til utlendinger

Rapporten viser blant annet at 30 prosent av byggekortene som ble utstedt i det private markedet i 2013 ble gitt til utenlandske statsborgere – 19 prosent av dem var østeuropeiske arbeidere.

Forskerne skriver også at et urovekkende høyt antall av deltakerne i undersøkelsen manglet gyldig id-kort – det gjaldt nær halvparten av de utenlandske arbeidstakerne og fire av ti blant de norske.

I rapporten kommer det også frem at hele 59 prosent av bedriftslederne mener at konkurrentene bruker billig utenlandsk arbeidskraft.

Da en tilsvarende undersøkelse ble gjort i 2009, var det 31 prosent som trodde det samme.

Bedriftsledernes antakelser underbygges av funn Fafo har gjort i arbeidet sitt. De skriver at en betydelig andel av de utenlandske arbeidstakerne hadde en lønn som bryter med allmenngjøringsforskriften. Feltbesøk FAFO-forskerne har gjort med de regionale verneombudene dokumenterte dessuten omfattende brudd på HMS-regelverk.

- Samlet sett er vår vurdering at en ikke ubetydelig andel av dem som jobber i dette markedet, har en arbeidssituasjon med klare irregulære trekk. En av ti oppga å ikke betale skatt, og nesten halvparten var usikre på om kunden betalte merverdiavgift, skriver Fafo.

Ikke helsvart
Men selv om mange rapporterer om store utfordringer, viser bedriftsundersøkelsen samtidig at en høy andel av de organiserte bedriftene fortsatt har høy aktivitet i privatmarkedet.

- Men det er ingen tvil om at mange bransjeaktører frykter at markedet forvitrer på grunn av økende forekomst av lavlønnskonkurranse, useriøsitet og svart arbeid, heter det i rapporten.

Flertallet i som i en eller annen form har bidratt i rapporten oppgir at omsetningen i privatmarkedet har vært stabil de senere årene – men det er også en betydelig andel som meldte at de har tapt markedsandeler.

- Omsetningen i privatmarkedet som helhet er økende, og dette kan tyde på at de organiserte bedriftene i liten grad har tatt del i denne veksten, skriver Fafo som presiserer at det er store forskjeller mellom de ulike delbransjene.

- Situasjonen er spesielt vanskelig for maler- og byggtapetsererbedriftene. Blant dem oppga hele 40 prosent at omsetningen har sunket de siste fem årene, og 60 prosent rapporterte at det har blitt mer svart arbeid i privatmarkedet i deres bransje, skriver Fafo.