Illustrasjonsfoto: Trøndelag brann- og redningstjeneste
Illustrasjonsfoto: Trøndelag brann- og redningstjeneste

Lanserer ny veileder for brannteknisk prosjektering

En nyutgitt veileder skal gi råd om analytisk brannteknisk prosjektering av trekonstruksjoner i bygg der preaksepterte ytelser i veiledningen til byggteknisk forskrift ikke kan benyttes.

Det skriver Sintef i en pressemelding mandag.

Det er forskningssenteret FRIC, som ledes av Rise Fire Research med NTNU og Sintef som forskningspartnere, som har utarbeidet veilederen.

– Veilederen vil bidra til å heve kompetansen hos brannrådgivere, og dermed øke kvaliteten på de branntekniske analysene. Den kan også gi en mer enhetlig praksis blant rådgiverne. Konstruktører kan også finne nyttig informasjon her, sier seniorforsker Kathinka Leikanger Friquin i Sintef.

Veilederen beskriver metodikk som kan benyttes i brannprosjekteringen, og gir, ifølge pressemeldingen, oversikt over datagrunnlag som kan være relevant og nyttig. Metodene som beskrives, er gitt i NS 3901 Krav til risikovurdering av brann i byggverk og SN-INSTA/TS 950 Analytisk brannteknisk prosjektering – Komparativ metode for verifikasjon av brannsikkerhet i byggverk.

Målgruppen er rådgivende ingeniører som utfører analytisk brannteknisk prosjektering av bygninger med trekonstruksjoner som plasseres i brannklasse 3 i henhold til veiledningen til forskrift om tekniske krav til byggverk fra 2017, skriver Sintef i meldingen.

– Veilederen er ikke ment å være en lærebok, men gir anbefalinger om hvilke metoder, verktøy og data som bør benyttes, med referanser til litteratur som beskriver disse detaljert, sier Friquin.

– Den kan også være nyttig ved analytisk brannprosjektering av bygninger i brannklasse 1 og 2 med fravik fra preaksepterte ytelser, legger hun til.

Hovedfokus er knyttet til bærekonstruksjonen, men forhold knyttet til rømning, redning og brannspredning er også nevnt. Veilederen gir også informasjon til konstruktørene som dimensjonerer konstruksjoner for ulykkessituasjon brann, heter det i meldingen.

Dokumentet er utarbeidet i samarbeid mellom Multiconsult, Rambøll, Asplan Viak, Treindustrien, Rise og Sintef.