I 2022 omkom 39 mennesker i brann i Norge. Gjennomsnittlig antall branndødsfall de siste ti årene var 42,1, ned fra 60,7 i den foregående tiårsperioden. Illustrasjonsfoto: Lars Magne Hovtun / Brann- og redningsetaten i Oslo
I 2022 omkom 39 mennesker i brann i Norge. Gjennomsnittlig antall branndødsfall de siste ti årene var 42,1, ned fra 60,7 i den foregående tiårsperioden. Illustrasjonsfoto: Lars Magne Hovtun / Brann- og redningsetaten i Oslo

Færre dør i brann – ikke nødvendigvis byggenes fortjeneste

Selv om antallet dødsfall i brann går ned, betyr det ikke nødvendigvis at byggene har blitt mer brannsikre, ifølge Brannvernforeningen. Snart skal en ny Norsk Standard for brannvernkontroll foreslås.