Bredtveit. Arkivfoto: Heiko Junge / NTB

Bredtveit. Arkivfoto: Heiko Junge / NTB

Statsbygg bekymret for brannsikkerheten – anbefaler at Bredtveit fengsel stenges midlertidig

På bakgrunn av en ny risikoanalyse for branntilløp anbefaler Statsbygg at Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt for kvinner stenges midlertidig.

Det skriver Kriminalomsorgsdirektoratet i en pressemelding.

Basert på en brannteknisk gjennomgang konkluderer Statsbygg med at bygningsmassen er i svært dårlig stand og er særlig bekymret for brannsikkerheten. Brann- og redningsetaten i Oslo kommune har også gjennomført tilsyn ved fengselet. Samlet sett er Statsbygg av den oppfatning at opphold i bygget generelt, og bruk av bygget til fengselsdrift spesielt, representerer en risiko for liv og helse. De anbefaler derfor at dagens bruk i byggene opphører så snart som mulig.

Før den midlertidige stengningen skriver de i pressemeldingen at de vil iverksette umiddelbare tiltak ved fengselet knyttet til brann og evakuering.

– De kvinnelige innsatte ved fengselet er en sårbar gruppe, med høy grad av selvskading og selvmordsforsøk. De innsatte må derfor flyttes til fengsler der de kan følges opp på en god måte. Kriminalomsorgen har startet arbeidet med å vurdere hvordan de innsatte ved Bredtveit best kan ivaretas ved andre enheter i kriminalomsorgen, skriver Kriminalomsorgsdirektoratet.

Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt vil bli midlertidig stengt så raskt de innsatte er forsvarlig ivaretatt i egnede fengsler.