Tom Schjerven (NELFO), Eivind Heløe (Energi Norge), Øyvind Skarholt (Byggevareindustrien), Ole Henrik Ystehede (EBAO), Trygve Mellvang-Berg (Norsk Fjernvarme) og Torild Engh (EBA) ønsker velkommen til lansering av veileder gjennomføring av fossil- og utslippsfrie byggeplasser. Foto: Baard Fiksdal

Lanserer fossilfri-veileder for byggeplass 15. juni

Fredag 15. juni lanseres "Veileder for tilrettelegging av fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser" på Næringslivets Hus.

I tillegg til at innhold og bruk av veilederen presenteres, vil den også bli overlevert til klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Veilederen er utarbeidet av DNV GL på oppdrag for Energi Norge, Norsk Fjernvarme, ENOVA, Byggevareindustrien, EBA, EBAO, Oslo kommune og NELFO. Det er også disse organisasjonene som inviterer til åpent frokostmøte i anledning lanseringen.

- Veilederen er svar på en konkret utfordring fra byggebransjen – for det er mange som mangler erfaring når de skal bygge fossilfritt. Her får de som ønsker konkrete råd om hvordan det kan gjøres, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme, som har koordinert arbeidet på vegne av organisasjonene.

Blant innlederne på møtet er adm. dir. i NHO, Kristin Skogen Lund, ENOVA-sjef Nils Kristian Nakstad og DNV GLs Erik Dugstad.

- Vi er veldig stolte over at både klimaministeren, ENOVA-sjefen og NHO-sjefen blir med på møtet. Men de viktigste innlederne er de som skal fortelle om hvordan veilederen bør brukes i praksis, sier Mellvang-Berg.

Omsorgsbygg, Skanska og NorBetong vil orientere om hvordan de som henholdsvis byggherre, entreprenør og leverandør vil bruke veilederen.

Veilederen er blitt til etter kartlegging og intervjuer blant en rekke bedrifter i alle deler av verdikjeden, og skal gjøre det enklere å velge fossil- eller utslippsfritt i alle faser av et byggeprosjekt. Utformet som en sjekkliste, skal veilederen belyse hva som kreves for å tilrettelegge for bruk av fossilfrie og utslippsfrie oppvarmingsløsninger, anleggsmaskiner og utstyr på byggeplasser. På den måten vil den fasilitere økt bruk av løsninger basert på elektrisitet, fjernvarme og andre ikke-fossile løsninger, samt øke bruken av energieffektiviserende tiltak.

Det er stor interesse for veilederen, både fra bedrifter, politikere og myndigheter. Det viser også påmeldingen til frokostmøtet neste fredag, der mer enn hundre allerede er påmeldt.

- Vi har allerede måttet oppskalere møtelokalet én gang på grunn av interessen, noe som er veldig hyggelig, og vi har plass til noen flere. Men vi håper alle som vil delta melder seg på så fort som mulig, sier Mellvang-Berg.