SLA AS vant Landskapsarkitekturprisen 2016 for Brattøra friområde i Trondheim.Utdeling av prisen fredag.Brattøra friområde i Trondheim.Brattøra friområde i Trondheim.Brattøra friområde i Trondheim. Ill. SLSÅsveien skole/Løvetanna LandskapCarl Berners Plass/Dronninga LandskapKlosterenga i Oslo/Grindaker

Landskapsarkitekturprisen tildelt SLA

Landskapsarkitekturprisen 2016 er tildelt SLA AS for Brattøra friområde i Trondheim. Prisen ble delt ut på NLAs fagdag Byvrimmel i Trondheim fredag.

Landskapsarkitekturprisen gikk til et nytt prosjekt som har benyttet enkle virkemidler i barskt landskap med enhetlig materialbruk.

– Landskapsarkitekten har deltatt fra konkurranse til ferdigstillelse. Prosjektet har godt design; det skjer passe mye eller lite langs en viktig transportåre som er tilpasset stedet og de ulike trafikantene med god design uten å ha et påkostet uttrykk. Transportåren er nennsomt utviklet til et parkdrag langs sjøen og gjort sjøfronten tilgjengelig igjen. Prosjektet gir mye tilbake til byen som har fått mye ut av «den grønne stripa», heter det i en presselding.

Hedrende omtale
I tillegg fikk tre prosjekter hedrende omtale.

– Det ble nominert mange gode prosjekter som alle har kvaliteter som burde løftes fram, og fordi det bidrar til å vise bredden i de innsendte forslagene, heter det i meldingen

Følgende prosjekter mener juryen er i en særstilling blant de innsendte og gis hedrende omtale:
Løvetanna Landskap for Åsveien Skole i Trondheim.
Dronninga Landskap for Carl Berners Plass i Oslo.
Grindaker AS for Klosterenga i Oslo.

Landskapsarkitekturprisen er en hederspris for landskapsarkitektur, som kan bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur. Prisen skal synliggjøre og fremme faget, og prisen skal deles ut årlig.

Styret vedtok i forrige styremøte å årlig nominere årets vinner av LA-prisen til Europarådets landskapspris 2016–2017

Juryen har bestått av Ulf-Håkon Stoltz for Finnmark, Troms og Trøndelag, Merete Gunnes for Vestlandsfylkene, Torunn Hognestad for Østlandet, Hannah Øksendal som studentrepresentant, varamedlemmene Christine Gjermo og Merete Schau og undertegnede Morten Klokkersveen som leder. Kristin Fløystad for Sørlandet og Telemark meldte forfall

Juryens innstilling er enstemmig

– Juryen vil berømme det høye nivået og bredden i prosjektene som er innsendt. Dette viser styrken til faget og berettigelsen til Landskapsarkitekturprisen, heter det i en uttalelse fra juryen.

Vinnerprosjektet

«Landskapsarkitekturprisen 2016 tildeles et nytt prosjekt som har benyttet enkle virkemidler i barskt landskap med enhetlig materialbruk. Landskapsarkitekten har deltatt fra konkurranse til ferdigstillelse. Prosjektet har godt design, det skjer passe mye eller lite langs en viktig transportåre som er stedstilpassa til stedet og de ulike trafikantene med god design uten å ha et påkosta uttrykk. Transportåren er nennsomt utviklet til et parkdrag langs sjøen og gjort sjøfronten tilgjengelig igjen. Prosjektet gir mye tilbake til byen som har fått mye ut av «den grønne stripa». Landskapsarkitekturprisen 2016 tildeles SLA AS for Brattøra friområde i Trondheim», heter det i juryen begrunnelse.