Her klipper Kronprins Haakon snoren som markerer den offisielle åpningen av ROAF-anlegget på Berger i Akershus. Administrerende direktør Øivind Brevik (til høyre) følger stolt med.

Kronprinsen åpnet sorteringsanlegg

Fredag ettermiddag klippet Kronprins Haakon snoren til Europas mest moderne sorteringsanlegg for avfall på Berger i Akershus.

ROAF (Romerike Avfallsforedling) er samlet sett det mest moderne sorteringsanlegget i Europa, og ifølge ROAF det første anlegget i verden med helautomatisk sortering av plastavfall.

–Det er ingen menneskelig arbeidskraft i anlegget som sorterer avfallet. Denne prosessen er fullstendig automatisk. Bare til å laste ut og inn av sorteringsanlegget, i tillegg til renhold, bruker vi folk. Vi er først i verden med et helautomatisk anlegg for plastavfall som bruker infrarøde lysstråler og lufttrykk i sorteringen. Det er både miljøvennlig og økonomisk, sa administrerende direktør Øivind Brevik til Byggeindustrien rett før han tok i mot Kronprinsen.

Norsk teknologi

Hele 30 tonn avfall fordeles i 10 ulike avfallskvaliteter, hvorav matavfall utgjør mest.

Teknologien som brukes ved ROAF-anlegget er utviklet av norske Tomra, og kalles NIR (Near Infrared).

Sorteringsanlegget består av et tyvetalls ulike sorteringsmaskiner, og over 100 transportbånd – alt plassert i et bygg på 6.000 kvadratmeter.

Biogass

Det nye anlegget på Berger nord for Skedsmokorset i Akershus startet avfallssorteringen i januar i år, men ble altså formelt åpnet i dag. Anlegget skal årlig sortere ut ca. 2.500 tonn plast som skal brukes til materialgjenvinning. Siden oppstarten i januar har anlegget sortert ut 350 tonn plast i fem ulike kvaliteter, og levert 2.500 tonn matavfall til biogassproduksjon.

Anlegget sorterer ut matavfallet som kildesorteres i de velkjente grønne posene. Ifølge ROAF, er målet å håndtere mer enn 8.000 tonn matavfall hvert år.

Høy gjenvinningsgrad

Med sorteringsanleggets solide bidrag, vil ROAF nå en materialgjenvinningsgrad på godt over 50 vektprosent totalt, kanskje opp mot så mye som 60 vektprosent eller mer etter hvert.

Dette er helt i verdenstoppen når det gjelder materialgjenvinning, ifølge Brevik.

ROAF sorterer avfall fra bedriftens åtte eierkommuner – Fet, Gjerdrum, Enebakk, Sørum, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog og Rælingen – totalt omfattes ca. 170.000 innbyggere. Fra 2015 er også Aurskog-Høland og Rømskog med i ROAF-samarbeidet.

ROAF-anlegget har kostet 212 millioner kroner, og er finansiert etter selvkostprinsippet.