Her ligger restene av den gamle Coop-butikken i Meråker. Foto: Bellona

- HENT ser svært alvorlig på deponeringssak

De siste dagene har det vært flere oppslag angående deponering av avfall fra rivning av en COOP-butikk i Meråker kommune, samt Bellonas politianmeldelse av saken.

HENT skriver i en pressemelding at de ser svært alvorlig på hendelsen og har igangsatt utredning av de faktiske forhold.

- I tillegg vil vi bistå involverte myndigheter i deres arbeide med å kartlegge saken. HENT har rolle som totalentreprenør i prosjektet og har derav ansvar for å gjennomføre rivning og bygging på oppdrag fra byggherre Trondos SA, heter det i meldingen.

HENT har i denne byggesaken kontrahert Sigmund Farstad AS til å gjennomføre blant annet rivningsarbeider, bort-transport og deponering.

- Selskapet har alle nødvendige godkjenninger for å gjennomføre dette oppdraget, skriver de.

Miljøkartlegging er utført av Westgård AS og håndtering av farlig avfall (asbest) er utført av Polygon AS.

- HENT vil bistå med ytterlig informasjon i saken når de faktiske forhold er kartlagt og avklaringer med de offentlige myndigheter er gjennomført, heter det i meldingen.