– Vi har vel knapt hatt et så sterkt år som 2018 noen sinne tidligere, sier Vidar Hoseth, daglig leder i Takringen AS.

Kraftig vekst for Takringen

– 2018 ble et år over all forventning for oss i Takringen. En vekst på rundt 45 prosent og flere nye medlemmer i fellesskapet gjør at vi går inn i 2019 med store forhåpninger, sier en offensiv Vidar Hoseth, daglig leder i Takringen AS.

Takringen opplevde en vekst på rundt 45 prosent i fjor, og klatrer i medvind. Foto: Takringen

Det er dermed god flyt for kjedesammenslutningen Takringen og deres rundt 50 medlemmer. 

– Vi har vel knapt hatt et så sterkt år som 2018 noen sinne tidligere. En omsetningsøkning på rundt 45 prosent tyder på god aktivitet blant våre medlemmer – og et sterkt marked. Kjedekontoret omsatte i 2018 for rundt 140 millioner kroner. Noe av veksten har kommet gjennom tilgangen på flere nye medlemmer – men vi ser også at en rekke av de eksisterende medlemmene har hatt en solid utvikling – og dette er en utvikling som har pågått over lengre tid. Aktiviteten i markedet er stor – og responsen vi ser gjennom våre medlemmer, tyder på at vi har funnet et godt konsept gjennom tjenestene vi kan tilby i kjedesammenslutningen, påpeker Hoseth.

Revidering
Takringen gjorde i 2017 en revidering av sine medlemsavtaler og leverandøravtaler samt rundt samarbeidspartnerne.

– Denne gjennomgangen gjorde vi sammen med medlemmene – og vi er nå en mer homogen gruppe, og dette har gitt uttelling både for de enkelte virksomhetene samt at leverandørene sitter igjen med en positiv utvikling. De som valgte å følge oss videre har hatt en positiv opplevelse av dette nå i etterkant. Det har dermed vært en spennende reise ved å bygge opp en ny struktur og retning for sammenslutningen – der vi alle er enige om den videre veien fremover, påpeker han.

Dette arbeidet har omfattet utviklingen av kjedekonseptet – der hvert medlem skal være en del av et stort fellesskap. men samtidig være sterke i sine lokale markeder.

– Dette har vi lyktes med. Det er selvsagt tøff konkurranse i markedet for tiden, men vi biter godt fra oss, mener Hoseth.

Kjedekontoret har den senere tiden også jobbet mye med å få enda bedre flyt på logistikken, noe som er viktig med veksten de har opplevd den senere tiden.

– Vi har jobbet mye med ordresystemet vårt slik at får mer automatisk ordreflyt. Dette innebærer mindre manuelt arbeid – som igjen gir mindre dobbeltarbeid. Dette vil både komme oss og medlemsvirksomhetene til gode, mener Hoseth.

Skal vokse ytterligere

Fakta

* Takringen er en kjede hvor medlemmene er takentreprenører og/eller blikkenslager-bedrifter.

* Takringen AS ble etablert i 1984 og holder til i Drammen.

* Vidar Hoseth er daglig leder i kjedesammenslutningen som teller rundt 50 ulike virksomheter som har en sisteleddsomsetning på i underkant av én milliard kroner.

Medlemsbedriftene i Takringen har en sisteleddsomsetning på i underkant av én milliard kroner.

– Fremover er selvsagt målet å vokse ytterligere – men det skal skje kontrollert. Dette skal først og fremst skje gjennom å utvikle eksisterende medlemsmasse – men innen enkelte deler av landet ser vi også på muligheten til å styrke oss ytterligere, legger han til.

På kjedekontoret er de for tiden tre ansatte. Hoseth selv kom inn i selskapet for fire år siden.

– Jeg trives veldig godt i rollen. Selskapet har vært gjennom en meget positiv utvikling – og det er bra stemning i grupperingen. Vi gjennomfører hvert år to store fellessamlinger der kompetanseheving alltid står i sentrum. Men på våre samlinger har vi også rom for sosialisering – som er viktig for mange av de lokale virksomhetene som har en travel hverdag på hver sin kant av landet. Til våren skal vi blant annet på en stor samling for hele kjedesammenslutningen på et cruise i Middelhavet. Dette vil ytterligere bidra til å styrke samholdet i grupperingen, legger Hoseth til.