Espen Nyland, Knut Anders Sannes, Naja Dannow og Steffen Kvisler. Foto: Kluge
Espen Nyland, Knut Anders Sannes, Naja Dannow og Steffen Kvisler. Foto: Kluge

Kluge vokser på entrepriserett

Steffen Kvisler og Knut Anders Sannes starter som partnere i Kluge Advokatfirma.

- Vi er svært glade for å kunne ønske Knut Anders Sannes og Steffen Kvisler velkommen som nye partnere i Kluge, sier Naja Dannow, leder av Kluges avdeling for eiendom og entreprise i en pressemelding.

Sannes og Kvisler har frem til i sommer vært partnere i Pacta Advokatfirma, som parallelt opphører, og vil inngå som del av vår avdeling for eiendom og entreprise.

I meldingen skriver Kluge at begge har bred erfaring innen bygg- og entreprise, og kjenner spesielt godt til rådgivende ingeniørers og arkitekters kontrakter og virksomhet. De har bistått i flere av de største byggeprosjektene og prosjekteringstvistene i Norge de siste årene.

Begge har tidligere arbeidet hos Regjeringsadvokaten, og har prosedert en rekke saker for domstolene, herunder i voldgift og for Høyesterett. Kvisler har også møterett for Høyesterett.