Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kjønnsbalanse-krav i norske styrer vedtatt: – Historisk

Stortinget har vedtatt krav til kjønnsbalanse i styrene til selskaper som er av en viss størrelse. Reglene innføres trinnvis fra neste år.

– Denne lovendringen er historisk, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

Vestre sier han er glad for at partene i arbeidslivet og et bredt flertall på Stortinget står sammen om lovendringen.

– Det er et viktig politisk mål at både kvinner og menn skal være representert i maktstrukturene i det norske samfunnet. Dette gjelder også toppledelsen i selskaper. Jeg tror det vil kunne skape mer innovasjon og gi bedre beslutninger, sier han.

Setter opp tempoet

Reglene innføres med hensikten å sikre bedre kjønnsbalanse i selskapenes ledelse, og at næringslivet bruker den samlede kompetansen i samfunnet.

Vestre peker på at for 20 år siden var 15 prosent av styremedlemmene i aksjeselskaper kvinner. I dag er denne prosentandelen på 20.

– Fortsetter vi i dette tempoet kommer vi ikke i mål, sier han.

Lovendringen omfatter å innføre krav til kjønnssammensetningen i styrene i norske selskaper av en viss størrelse. Har selskapene minimum tre medlemmer, skal maksimalt 60 prosent av disse ha samme kjønn. For varamedlemmer og styremedlemmer som velges blant de ansatte, er det egne krav til kjønnssammensetning.

Trinnvis innføring

Reglene blir trinnvis innført fra neste år og vil omfatte omkring 8000 selskaper. I første omgang omfattes selskaper med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. Reglene vil utvides årlig etter det.

I 2028 vil reglene gjelde for omkring 20.000 selskaper.

Norske foretak vil måtte rekruttere nesten 13.000 nye styremedlemmer fram mot 2028. Neste år vil det bli behov for rundt 6600 nye styremedlemmer, de fleste av disse kvinner.

Flere foretak må gjøre endringer i styresammensetningen, og omfanget av dette arbeidet vil variere mellom selskapene.